Schůzka pro rodiče

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní schůzku dne 7.9.2022 od 15:00 hodin, kde Vám budou předány informace o úhradách školného a stravného, seznámíte se s režimem dne , školním řádem MŠ a plánovanými akcemi na tento školní rok.

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců MŠ