Dovybavení školní kuchyně MŠ Zborovská Turnov

Projekt Dovybavení školní kuchyně MŠ Zborovská Turnov je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj.

EU EZF a rozvoj venkova a Leader

Reg. číslo projektu 21/004/19210/451/095/003218.

Dodavatelem je Jaroslav Pluhař, servis a prodej gastronomického zařízení, Duhová 692, Hodkovice nad Mohelkou.

Další informace