DIGITALIZACE 2022

Bez názvu1

Na základě Národního plánu obnovy, fondu EU – NEXT GENERATION EU, byla naší Mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.


2