rodičovské sdružení

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

 v úterý 22. února  od 15,00 hodin v odd. Berušek

Program: 15,00 – 15,30 informace učitelek prvních tříd ZŠ Žižkova k nástupu předškoláků do ZŠ, provoz družiny, aktivity školy

                            15,30 – 16,15  přednáška Mgr. Jany Laitnerové  z pedagogicko psychologické poradny na téma „Školní připravenost“

Rouška podmínkou