Miniškolka

Od 31.1.2023 začíná provoz Miniškolky Sluníčko, zveme rodiče dětí, které mají zájem od září 2023 nastoupit do naší mateřské školy.

Miniškolka je vlastně několikanásobný Den otevřených dveří ve třídách naší mateřské školy. Tato aktivita je určena pro děti a rodiče, kteří chtějí přijít k zápisu do mateřské školy dne 2.5.2023.

Účast zákonných zástupců je povinná, nejde o hlídání vašich dětí.

Budou zodpovězeny všechny vaše dotazy týkající se budoucí docházky do naší mateřské školy. Děti i dospělí mají možnost poznat naše prostory, vybavení, pedagogy i způsob práce.