Charakteristika školního vzdělávacího programu

Vzdělávací program

Barevný rok

Prioritou vzdělávání je tělesná, duševní i společenská pohoda dětí.

Vzdělávací obsah je tvořen tématy, v nichž se děti seznamují s elementárními poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, o technických přístrojích, o přírodě a přírodních jevech, o všem, s čím se dítě setkává.

Dominantní náměty témat provázející celý školní rok jsou ochrana zdraví, pozorování přírody a vytváření vztahu k Českému ráji jako k místu kde žiji.

Jsme zapojeni v ekologickém programu mateřských škol Libereckého kraje s názvem Mrkvička. Více nawww.strevlik.cz.

Prostředkem vzdělávání jsou hravé činnosti dětí z oblastí:

Sestavujeme barevnou mozaiku kamínků, abychom zajistili všestranný rozvoj dítěte a položili základy k celoživotnímu vzdělávání.