Platby za školné a stravné

Platba za školné a stravné za měsíc únor

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci vás chci požádat o platbu školného a stravného za měsíc únor  převodem na účet MŠ.

Č. účtu je : 19-1263738319/0800

VS :jméno a příjmení DÍTĚTE

Danou částku najdete v MĚSÍČNÍ VYÚČTOVÁNÍ  ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ.

Děkuji vám za spolupráci a všem vám přeji ZDRAVÍ.