Podporujeme rozvoj dětí a žáků

Projekt řeší kognitivní rozvoj dětí a žáků v MŠ a na 1. a 2. Stupni ZŠ. Zaměřuje se na modulové vzdělávací programy, které jsou tematicky členěné na rozvoj klíčových humanitních kompetencí - Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí a na rozvoj matematických kompetencí – Rozvoj programovacích kompetencí v matematice a robotice. Základní programy budou vytvořeny pro společnou výuku na MŠ a ZŠ, navazující pro talentované žáky pro talentcentra a odborné kroužky při školách.

Podporuje rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků na prahu 4. Průmyslové revoluce a klade důraz na digitalizaci a robotizaci (práce s digitálními materiály v prostředí SMART Notebook, práce s dotykovými tablety All-in-one, robotickými stavebnicemi Lego Education WeDo, Lego Mindstorms, VEX EDR a notebooky. Ukáže nové možnosti, jak aktivně využívat moderní techniku při práci s žáky.

Nabízí řešení jednoduché identifikace talentovaných dětí a žáků ve vyučování v základních programech a ukazuje práci s talentovanými v navazujících workshopech talentcentra. Otvírá školu vůči neformálnímu vzdělávání a ukazuje možnosti spolupráce s veřejnými institucemi a odborníky z praxe.