Základní informace

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace

Kontakty

  • adresa: Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov
  • telefon: 481 323 192, 481 321 311 školní jídelna
  • e-mail: skolka.vysinka@seznam.cz
  • mobil: 723 925 808
  • statutární zástupce: Bc. Dana Musílková, ředitelka
  • IČO 727 43 786
  • č. účtu:1263743329/0800 

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek 6:15 – 16:15 hod.

Děti jsou rozděleny do 3 tříd věkově smíšených:

Kapacita je 54 dětí.

Budova a vybavení školky

Mateřská škola sídlí v ulici J. Palacha, přímo proti budově gymnázia. Byla otevřena v září 1991 místo původně plánovaných jeslí. 1/3 objektu mají pronajatou lékaři. V roce 2011 proběhla celková rekonstrukce budovy, v jejímž rámci bylo zakoupeno i nové vybavení do MŠ, ŠJ a kuchyně. 

K mateřské škole patří i dobře vybavená školní zahrada, kterou lze využívat celoročně. 

Vzdělávací program

V naší mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Mateřská škola Výšinka", který je zaměřený na rozvoj předčtenářské gramotnosti, dění v přírodě, hudebně - pohybové činnosti a další... 

Cílem naší výchovné práce je celkový harmonický rozvoj dítěte ve spolupráci s rodinou ve všech oblastech rozvíjejících osobnost dítěte. Prioritou je pohodové prostředí bez stresů.

Děti se u nás každý den dovídají nové zajímavosti, trochu se učí, přemýšlejí, kreslí či malují, cvičí, zpívají, tancují, hrají si i pracují. 

Nadstandardní aktivity

DOD 2021 MŠ Výšinka