Aktuality

Miniškolka
03.04.2023

Miniškolka

V úterý 11. dubna proběhne poslední Miniškolka v tomto školním roce.Děkujeme všem rodičům s dětmi, kteří navštívili naši školku v 6 možných termínech těchto "dnů otevřených dveří". Doufáme, že všichni dostali odpovědi na své otázky ohledně vzdělávání v naší mateřské škole. Přejeme všem, aby nástup dětí v září 2023 do mateřských škol v Turnově a okolí byl bezproblémový.tým Sluníčka
Více
Přijímací řízení na školní rok 2023/2024
14.03.2023

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č.500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Termín pro vyzvednutí žádostí o přijetí:

Úterý 4. 4. 2023 od 15:00 – 17:00 hodin - Den otevřených dveří

Aktuální informace na www.skolky.turnov.cz, na tel. 481 322 868, msmasov@seznam.cz

Zápis termín pro podání žádosti:

Úterý 2. 5. 2023 od 10:00 – 16:00 hodin

zákonný zástupce předá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně lékařského potvrzení, předloží občanský průkaz, originál rodného listu dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

- předškolní věk (poslední rok před nástupem do ZŠ) ze školského obvodu 2, který tvoří následující ulice a části města: 

Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni,Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, 

Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 čtyři roky

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 tři roky

- sourozenec již umístěného dítěte, který dovrší k 31. 8. 2023 tři roky

- ostatní děti od nejstarších k nejmladším

Podle předběžného odhadu bude ve školním roce 2023/2024 přijímáno 16 dětí (podle počtu odkladů školní docházky).

Rozhodnutí:

a) rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem,

na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v mateřské škole, na úřední desce

před mateřskou školou, na webových stránkách mateřské školy a to po dobu 15 dnů

b) rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 2. 6. 2023


Nahlédnutí do spisu bude možné dne 26. 5. 2023 od 8:00 - 12:00 hodin

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou dne 26. 5. 2023 od 8:00 – 12:00 hodin důležité dokumenty: Evidenční list, Předávání dítěte, Dotazník, Přihláška ke stravování,……..


 Zvláštní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

2. června 2023 od 8:00 do 12:00 hodin

Zvláštní zápis je výhradně určen pro děti:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině,

- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou


V Mašově 28. 2. 2023  Nejedlová Věra, ředitelka

                                                                                                       


Více
Dětský karneval
06.02.2023

Dětský karneval

Srdečně Vás zveme na Dětský karneval

neděle 12.2.2023 od 15 do 17 hodin

Sokolovna Mašov

Těšíme se na Vás

Více
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 42 starší
load