Aktuality

Rodičovské sdružení
28.08.2023

Rodičovské sdružení

Ve středu 6.9.2023 od 15,00 hodin se uskuteční rodičovské sdružení. Proběhne v příslušných odděleních. ( tam , kam bylo dítě zařazeno) 

Více
Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024
16.05.2023

Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Mateřská škola Turnov- Mašov, příspěvková organizace
U Školy 85, 511 01 Turnov
Rozhodnutí  k předškolnímu vzdělávání 
na školní rok 2023/2024
Ředitelka  mateřské školy rozhodla 
v souladu s § 34, § 165 odst.2  a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přijímacím
řízení do  Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace takto:
Seznam uchazečů
Registrační Výsledek řízení
číslo
1 1 přijat/a
2 2 přijat/a
3 8 přijat/a
4 18 přijat/a
5 17 přijat/a
6 5 přijat/a
7 12 přijat/a
8 16 přijat/a
9 21 přijat/a
10 9 přijat/a
11 13 přijat/a
12 3 přijat/a
13 4 přijat/a
14 10 přijat/a
15 14 přijat/a
16 15 přijat/a
Ředitelka mateřské školy Datum zveřejnění
Nejedlová Věra 16.05.2023


Více
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 42 starší
load