Aktuality

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Sluníčko Mateřská škola Sluníčko Miniškolka Akce v květnu Návrat do školky Rodiče vítáni Distanční výuka Distanční výuka Otevření MŠ Sluníčka v době nouzového stavu Rozhodnutí o příjetí 2020 Znovuotevření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov Rozhodnutí o uzavření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID -19 Akce v březnu 2020 Akce v únoru 2020 Akce v lednu 2020 Akce v listopadu Slavnostní otevření nových prostor Žloutenka v Turnově Akce v říjnu Prázdniny za námi, školní rok před námi Jídelní lístek 2.9-6.9.2019 Rozhodnutí o přijetí Mini školka Sluníčko 28.5.2019 Mini školka Sluníčko Akce v květnu 2019 Akce v dubnu 2019 Akce v březnu 2019 Omezení provozu o jarních prázdninách Novinky Únor 2019 Uzavření Mateřské a Základní školy Akce v prosinci 2018 Akce v listopadu 2018 100 let aneb oslavy vzniku samostatného Československého státu Mini školka Sluníčko Jídelní lístek MŠ a ZŠ Sluníčko od 22. - 26.10.2018 Jídelní lístek MŠ a ZŠ Sluníčko od 15. - 19. 10.2018 Akce v říjnu 2018 Akce v září 2018 Rozhodnutí o přijetí 2018 Akce v červnu 2018 Akce v květnu 2018 UZAVŘENÍ MŠ a ZŠ Sluníko Novinky v dubnu 2018 UZAVŘENÍ MŠ Akce v březnu 2018 Akce v únoru 2018 Akce v lednu 2018 Akce v prosinci 2017 Akce v listopadu 2017 Akce v říjnu 2017 Setkání pro rodiče předškoláků s Hejného matematikou v praxi Loučení se školáky v MŠ Sluníčko Akce v červnu 2017 Rozhodnutí o příjetí 2017/2018 Kouzelnická školka v přírodě Akce v květnu 2017 Noc s Andersenem Akce v dubnu 2017 Akce v březnu 2017 Setkání s budoucími učitelkami prvních tříd že 3.ZŠ Akce v únoru 2017 Lyžařský kurz 9.-13.1.2017 Akce v Lednu 2017 Vystoupení na Vánočních trzích v Turnově Akce v Prosinci 2016 Vánoční focení Akce v Listopadu 2016 Upozornění pro rodiče Změna akcí v říjnu 2016 Akce v ŘÍJNU 2016 Akce na Září 2016 Hravé maturity Akce na Červen 2016 Akce 3.třídy MŠ Akce 4.třídy MŠ Akce 4.třídy MŠ Akce 2.třídy MŠ Cesta za pokladem 1.třída MŠ půjde do Dolánek 4.třída MŠ navštíví depo ČSD Hasiči Indiánská školka v přírodě Indiánský den Vody Indiánský den Rostlin Indiánský den Zvířat Indiánská školka byla zahájena :-) Akce na Květen 2016 Školka v přírodě Orientační běh Noc s Andersenem Akce na Duben 2016 Den otevřených dveří Vynášení Moreny Provoz v MŠ Den otevřených dveří Velikonoční výtvarná dílna Turnovská puzzliáda Dřevěná stavba roku Novinky na Březen 2016 Akce na únor 2016 Akce na leden 2016 Vánoční svátky Vánoční besídky Fotografie z Adventní spirály ke stažení Rozsvícení Adventní spirály Vánoční výstava Akce na prosinec 2015 Výtvarná Vánoční dílna Akce na listopad 2015 Akce na říjen 2015 Plavání 2015/2016

Aktuality

mš sluníčko

Zápis pro děti, které mají vízum za účelem strpění

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2022/2023

ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ НА 2022/2023 рік

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání).

Зарахування на дошкільну освіту буде здійснюватися відповідно до діючих правових норм (закон про школи, адміністративний кодекс і положення про дошкільну освіту).

 

Zápisy se konají v období stanoveném zákonem Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.), tedy od 1.6.do 15.7.2022. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy v rámci tohoto období.

Зарахування відбувається в термін, встановлений законом Лекс Україна Освіта (No 67/2022 Coll.), тобто, з 1. 6. по 15. 7. 2022 р. Конкретну дату зарахування на дошкільне навчання встановлює директор школи в рамках зазначеного періоду.

 

V MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov se bude konat zápis osobním podáním dne 2. 06. 2022 od 10:00 do 15:00 hod.

У ДС  Дитячий садок і початкова школа Слюничко Турнов запис буде проводитися 

особистою подачею заяви в  2. 06. 2022 з 10:00 до 15:00

 

Přihlášku ke vzdělávání V MŠ naleznete na adrese: www.slunickoturnov.cz  

Заявку для прийому на навчання в ДС знайдете на сайті: www.slunickoturnov.cz

Preferujeme osobní podání písemné žádosti.

Ми віддаємо перевагу особистому поданні письмового запиту.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Якщо законний представник подає заяву іншими технічними засобами (наприклад, електронною поштою без визнаного електронного підпису, факсом і т.д.), то необхідно підтвердити її протягом 5 днів, в іншому випадку заяву не буде прийнято.

 

Přílohy žádosti / Додатки до заяви  

udělení víza za účelem strpění /видача візи з метою толерантності

 

Doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci - dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Підтвердження належної вакцинації дитини або документ про те, що дитина має імунітет до захворювання, або не може пройти вакцинацію через протипоказання -  про це свідчить підтвердження практичного педіатра.

Цей обов'язок не поширюється на дитину, яка вже отримує обов'язкову дошкільну освіту.

Обов'язок брати участь в обов'язковій дошкільній освіті поширюється на дітей, які досягли віку 5 років до 31. 8. 2021 р.

 

 

Kritéria pro přijetí / Критерії прийому:

pouze dítě cizinec s dočasnou ochranou dle zákona Lex Ukrajina s pobytem ve spádové oblasti starší 3 let k 31.8.2022 sestupně od nejstarších / тільки дитина іноземця з тимчасовим захистом відповідно до закону Lex Ukraine з місцем проживання в водозбірній зоні старше 3 років станом на 31.8.2022 року, що походить від найстарішого


Znovuotevření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

mš sluníčko


ikona souboruČestné prohlášení


POKYNY PRO RODIČE související s postupným otevíráním od 18. 5. 2020 do 31. 8. 2020

(dle pokynů MŠMT, MPSV, MZ, KÚLK a zřizovatele města Turnov)


7.5.2020 9:03:38 | přečteno 440x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Rozhodnutí o uzavření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

mš sluníčko

Vážení rodiče,

od 16. března 2020 do odvolání, případně do odvolání nouzového stavu je:

Základní škola zcela uzavřena

Mateřská škola speciální zcela uzavřena

Běžné třídy MŠ budou fungovat v nouzovém režimu: - otevřeme pouze jednu běžnou třídu (pokud to bude nutné) pro děti rodičů, kteří pracují v provozech nezbytných pro chod státu

  • Zdravotnictví (záchranný systém)
  • Bezpečnost
  • Zásobování

Děkuji za pochopení

Dagmar Rakoušová, ředitelka školy


13.3.2020 8:51:16 | přečteno 361x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID -19

mš sluníčko

Vážení rodiče,

v době šíření různých repiračních chorob, Vás žádáme:

- po návratu ze zahraničí ponechat děti 14 dní v domácí péči

- doporučuji, aby v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění kontaktovali neprodleně (telefonicky) lékaře, poradili se o dalším postupu

Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost, jsme tu pro Vaše děti a bohužel pro některé z nich by tato onemocnění mohla mít nedozírné následky.

Věřte tomu, že stejná opatření platí bez rozdílu i pro naše zaměstnance, jde nám především o zdraví.


9.3.2020 8:28:03 | přečteno 500x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Akce v březnu 2020

mš sluníčko
27.2.2020 9:12:54 | přečteno 135x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Akce v únoru 2020

mš sluníčko
29.1.2020 15:41:22 | přečteno 207x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Akce v lednu 2020

mš sluníčko
22.12.2019 10:47:07 | přečteno 224x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Akce v listopadu

mš sluníčko
29.10.2019 10:47:11 | přečteno 316x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Slavnostní otevření nových prostor

mš sluníčko
15.10.2019 7:42:13 | přečteno 722x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Žloutenka v Turnově

mš sluníčko

Vážení rodiče, v TURNOVĚ se vyskytla

Žloutenka typu A

 

prosím věnujte zvýšený zájem hygieně rukou u svých dětí.

My neustále připomínáme mytí rukou, ale vaše děti nemají zautomatizovaný postup

po použití WC – umytí rukou

pod tekoucí vodou s použitím mýdla.

Mnohé nejsou viditelně vedeny ani k splachování WC.

Popis

Infekční žloutenka - virová hepatitida je virová infekce jater. Nemoc postihuje především děti a mladé lidi. V České republice byla v roce 2016 epidemie žloutenky typu A, po které virus neustále cirkuluje v populaci. Žloutenka typu A se vyskytuje na celém světě i v průmyslově vyspělých zemích a riziko je vyšší v zemích s nižším hygienickým standardem.


2.10.2019 12:04:19 | přečteno 674x | petra.svobodova2 | Celý článek
 

Akce v říjnu

mš sluníčko
29.9.2019 14:31:56 | přečteno 298x | petra.svobodova2 | Celý článek
 
Vytvořeno 30.10.2015 8:34:35 - aktualizováno 28.5.2022 17:39:22 | přečteno 6043x | dagmar.rakousova
 
 
load