Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Po dohodě se zřizovatelem je stanoven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na úterý 2. května 2023 v době od 10:00 do 16:00 hod.

Po dohodě se zřizovatelem je termín tzv. zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoven na 2. června 2023 v době od 08:00 do 12:00 hod. 

ZVLÁŠTNÍ zápis je výhradně určen pro děti:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
  • který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2023, tj. děti narozené do 31. 8. 2018.

Zákonní zástupci dětí si mohou vybrat, do které mateřské školy své dítě přihlásí. Mohou podat přihlášku do více mateřských škol. O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Území města je rozděleno na 2 spádové oblasti, které určují přednostní přijetí dětí do mateřské školy.

Školský obvod 1 tvoří celé území města Turnov, vyjma ulic a částí města: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy. Pro školský obvod 1 jsou určeny tyto mateřské školy:

  • Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
  • Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
  • Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 


Školský obvod 2 tvoří následující ulice a časti města: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy. Pro školský obvod 2 je určena tato mateřská škola:

  • Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Viz obecně závazná vyhláška č. 7/2016.

Žádosti k přijetí dítěte do mateřské školy, stanovená kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy a další informace k zápisům naleznete u každé jednotlivé mateřské školy.

Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Dokumenty:

Vytvořeno 6.3.2023 12:46:26 | přečteno 304x | Richard Mochal
load