Základní informace

mš waldorfská

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace

Plnime program SZS 250x250, obrázek se otevře v novém okně


Kontakty

 • adresa: Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov
 • telefon kancelář: 484 840 420
 • telefon kuchyně: 484 840 418
 • telefon třída A: 484 840 416
 • telefon třída B+C: 484 840 417
 • sborovna: 484 840 419
 • e-mail: wmsturnov@seznam.cz
 • www.waldorfturnov.cz
 • Facebook
 • statutární zástupce: Hana Lamačová, ředitelka
 • zástupce ředitelky: Bc. Petra Šorfová
 • IČO 72743948
 • č. účtu: 27-9676870277/0100 Komerční banka pob. Turnov
 • "školné" 470,- Kč měsíčně za dítě, slevy na písemné vyžádání, děti s povinným předškolním vzděláváním školné neplatí

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek: 6:30 - 16:00 hod.

Děti jsou rozděleny do 3 tříd.

Celkem je v MŠ 50 dětí.

Pracovníci MŠ

 • Hana Lamačová, ředitelka, učitelka tř.B
 • Bc.Petra Šorfová, učitelka tř. A, zástupkyně ředitelky
 • Bc.Lucie Kybalová, učitelka tř. A
 • Jarmila Polakovičová, učitelka tř. C
 • Lucie Vitáková, Dis., učitelka tř.C
 • Šárka Dědková, učitelka tř.B
 • Michaela Frydrychová, vedoucí školní jídelny
 • Zdenka Sýkorová, školnice
 • Lucie Bučková, kuchařka
 • Marie van de Loo, eurytmistka

Budova a vybavení školy

Školka sídlí v klidné městské čtvrti Daliměřice ve zcela nově postavené moderní přízemní budově, je obklopena zahradou v přírodním stylu, osázenou stromy a keři s hracími prvky z akátu s nerovným terénem a kopci  a s vodním prvkem.

Vzdělávací program

MŠ je waldorfského typu a pracuje na základech waldorfské pedagogiky jako alternativního směru výchovy dle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola.

Cílem výchovy dětí v naší školce je rozvíjet dítě po všech jeho stránkách s respektem k jeho zvláštnostem ve vývoji jako osobnost. Pracujeme přirozeným způsobem, zabýváme se s dětmi praktickými činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…), nevytváříme umělé situace, ale vše prožíváme doopravdy. Naše prostředí je plné přírodních materiálů, látek, dřeva, pracujeme s ovčí vlnou, hedvábím, včelím voskem a přírodními barvami. Hračky nekupujeme, ale většinu jich vyrábíme, šijeme panenky a zvířátka, v tomto nám často pomáhají i rodiče dětí. Dále dětem ke hře nabízíme přírodniny (kamínky, dřívka, špalíky, kaštany…apod).

Pracujeme s rytmem, čímž rozvíjíme vůli dítěte, jako důležitou část osobnosti v tomto věku velmi tvárnou (rytmus při hrách, ale i rytmus dne, týdne, roku).

Pracujeme s napodobováním (dítě následuje učitelku a dělá to, co ona) bez velkých a zbytečných příkazů a zákazů.

Rozvíjíme umělecké cítění a tvořivost (zpěv, akvarely, modelování včelím voskem, kresba voskovými bločky,…). Nikdy neurčujeme téma výtvarného projevu dítěte, výtvarný projev chápeme jako vnitřní výpověď dítěte a jeho prožitků.

O dítě se aktivně zajímáme ( pozorování, rozhovory s rodiči a mezi pedagogy).

Myšlení dětí rozvíjíme při praktických situacích, povídání v kruhu, nikdy ne uměle-výukově. Nepoužíváme žádnou audio ani videotechniku či televizi.

Spolupráce s rodinou dítěte a vzájemná pomoc je stěžejním pilířem naší práce. Pro rodiče a děti pořádáme téměř každý měsíc slavnosti, kde rodič vidí, jak jeho dítě pokročilo ve vývoji a co nového se naučilo. Rodiče se scházejí též na pravidelných Rodičovských večerech, kde se povídá o školce, dětech, ale i vyrábí spousta zajímavých věcí. Vyvrcholením každoroční činnosti školky je Jánský jarmark, který pravidelně pořádáme se Spolkem rodičů a přátel WMŠ v prostorách školky a zahrady. Jeho finanční výtěžek je pak věnován na nákup zařízení a potřeb pro děti.

Praravidelně 3x týdně v druhém pololetí školního roku probíhá příprava předškoláků na vstup do ZŠ.

Nadstandardní aktivity

Pravidelné měsíční slavnosti k běhu roku pro děti i rodiče
 • Michaelská
 • Martinská
 • Adventní
 • Vánoční
 • Tříkrálová
 • Masopust
 • Vynášení Mořeny
 • Semínková
 • Velikonoční
 • Letnice
 • Svatojánský jarmark
 • Rozloučení s předškoláky

Další informace

 • návštěvy divadelních představení
 • divadlo v MŠ
 • kouzelník
 • návštěvy dopravního hřiště
 • koncerty, výstavy
 • ekologické akce
 • spolupráce s Waldorfskou ZŠ Semily a dalšími školami v Turnově
 • besedy a přednášky pro rodiče
 • rodičovské večery

Naše mateřská škola se jako alternativní začínala rozvíjet po sametové revoluci v roce 1989. Již v roce 1990 proběhly první přednášky a kursy pořádané panem Dr. Josefem Bartošem zaměřené na waldorfskou pedagogiku. Za pomoci přátel ze zemí bývalé západní Evropy (hlavně Německa a Holandska) se začalo formovat v Čechách zázemí pro nový druh pedagogiky pro nás dosud neznámý. V této době pracovala ve školce paní ředitelka Květa Loukotová a ta dala vývoji ve směru k waldorfské pedagogice zelenou.

Waldorfská mateřská škola (dále jen WMŠ) s kapacitou 50 dětí vznikla za podpory sdružení rodičů a se souhlasem zřizovatele, uděleným k 1. 1. 1997. Statut „waldorfská“, jež je udělovaný Mezinárodním sdružením waldorfských mateřských škol ve Stuttgartu, získala k 13. 5. 1997.

18.9.2013 byl položen základní kámen nové budovy školky a z prostředků zřizovatele - Města Turnov byla postavena nová budova školky, jež je vybavena přírodními materiály a plně slouží potřebám malých dětí předškolního věku. Nová budova byla otevřena 1.9.2014

Školní vzdělávací program

ikona souboruDOD 2021 MŠ Waldorská MŠ, obrázek se otevře v novém okně


Vytvořeno 9.9.2015 9:14:12 - aktualizováno 19.1.2023 11:54:02 | přečteno 4750x | hana.lamacova
load