Pozvánka na přednášku

mš waldorfská

Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali do naší Waldorfské mateřské školy v Turnově ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 17,00 hod. na přenášku Dr. Wolfganga Sassmannshausena: Co dělají elektronická média s dětmi? aneb  Mediální výchova v raném věku – Ano! – Ale jak?
Jsme moc rádi, že tento zkušený waldorfský lektor a mentor přijal naše pozvání, a můžeme tak  i Vám zprostředkovat jedinečný zážitek z  jeho živých přednášek obohacených diskuzí. Přednáška bude tlumočena z německého do českého jazyka.
Vstupné na pokrytí cestovních nákladů 100-150 Kč, v případě, že by to omezilo možnost Vaší návštěvy, zdarma.
V příloze mailu najdete pozvánku a anotaci přednášky.
Těšíme se na setkání s Vámi. Kolegium WMŠ

Pozvánka
Anotace přednášky
Co dělají elektronická média s dětmi?
Mediální výchova v raném věku – Ano! – Ale jak?
Dnešní mediální a rozumová společnost od člověka vyžaduje to, aby byl mediálně gramotným.
Předávání této kompetence je bezesporu podstatným úkolem výchovy a vzdělávání v dětství.
Spornou je však otázka, jak se to dělá. Znamená osvojování si mediální gramotnosti to, že se mají
děti naučit co nejdříve s médii zacházet? Nebo je to osvojení si schopností, které pak člověku
zprostředkují suverenitu k tomu, aby se vlivu médií mohl postavit a být sám tím určujícím ve svém
životě?
Většinou je tato otázka diskutována z pohledu zprostředkovávaných mediálních obsahů. Další z
úhlů pohledu je však téměř přehlížen. Jak se mění dětský vztah ke světu a následně i vztah člověka
k sobě samému, pokud v dětském věku poznával svět skrze a přes média – a to nezávisle na jejich
obsahu?
Z této otázky se odvíjí přednáška Dr. Wolfganga Saßmannshausena.
Dr. Wolfgang Saßmannshausen byl po spoustu let činným při odborné škole sociální pedagogiky
jako vedoucí vzdělávání učitelek mateřských škol a dodnes po světě pracuje na různých projektech Mezinárodního sdružení waldorfských mateřských škol.
Dr. Sassmannshausen
Vytvořeno 17.10.2016 19:26:25 | přečteno 834x | hana.lamacova
load