Kritéria pro přijetí- Zápis 2023-24

Školní rok 2023/24

Zápis do WMŠ Turnov se bude konat  2.5.2022 (10-16,00 hod.) v budově školy, nejpozději v tuto dobu doručte vaše žádosti o přijetí, nejlépe osobně.

Do MŠ se přijímají zpravidla děti od 3 let věku, pokud není rozhodnuto jinak.

Děti se přijímají podle předem stanovených kritérií:

  1. Dítě ze spádové oblasti (Turnov) s právem na umístění dle "Školského zákona" (od 3 let věku) s předností vždy staršího dítěte
  2. Dítě, sourozenec již přijatého dítěte s předností vždy staršího dítěte (od 3 let věku)
  3. Dítě podle věku s předností vždy staršího dítěte

Fotografie z dění ve školce najdete na facebooku školky http://www.facebook.com/wmsturnov/

Informace podá ředitelka školy na tel. 606 476 466 či e-mailem wmsturnov@seznam.cz

1.4.2023 spuštěn předzápis dítěte do MŠ, doporučujeme ho využít. 

http://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/turnov-waldorfska

Prostřednictvím systému vyplníte potřebné údaje o dítěti, následně si pak lze vytisknout samotnou žádost, a tu stačí pouze podepsat, přiložit přílohu a doručit v den zápisu, případně dle domluvy i dříve do MŠ. 

Přílohy přihlášky: Doložení řádného očkování dítěte od lékaře (netýká se dětí, jež se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání). 

 V pondělí 15.5.2023  lze v 10,00 hod. nahlédnout do listin s průběhem zápisu do MŠ.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce před MŠ, dále na webu MŠ a fb MŠ pod evidenčním číslem dítěte do cca 14 dní od dne zápisu

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou, případně budete vyzváni k jeho osobnímu vyzvednutí.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne v červnu 2023.

Hana Lamačová, ředitelka MŠ

Vytvořeno 9.9.2015 9:15:52 - aktualizováno 8.3.2023 20:48:11 | přečteno 2929x | hana.lamacova
load