Základní informace

mš zelenka

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace

Kontakty

 • adresa: Zborovská 914, 511 01 Turnov
 • telefon: 481 322 373
 • e-mail: 5msturnov@tiscali.cz
 • statutární zástupce: Jana Brožová, ředitelka
 • IČO 727 43 794
 • č. účtu: 1263739389 /0800

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek: 6:15 - 16:15 hod.

Děti jsou rozděleny do 5 tříd

 • Berušky - předškolní třída (5-7 let)
 • Kopretiny -  logopedická třída (3 – 7 let)
 • Slůňata - předškolní třída (3 - 5 let)
 • Broučci - děti ve věku 2-3 roky
 • Sluníčka - děti ve věku 3 – 5 let

Kapacita je 108 dětí.

Budova a vybavení školky

Budova se skládá ze dvou pavilonů, navzájem propojených.Třídy jsou dostatečně prostorné a dovolují vytvářet více funkčních, estetických i prožitkových variant výchovného prostředí.

Vzdělávací program

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Zaměřujeme se zejména na aktivní relaxaci, sportovní a pohybové aktivity, které jsou nezbytnou podmínkou zdravého vývoje každého člověka.

Učíme děti vzájemné toleranci a přátelství bez ohledu na handicapy některých z nich a podporujeme smysl pro fair-play. 
Posláním našich aktivit v oblasti ekologie je osvojovat si ekologické myšlení a nekonzumní způsob života, učit se být zodpovědným za stav životního prostředí. Rozvíjet u dětí potřebu pečovat o přírodu a o život v ní, vést děti k tomu, aby se naučily ji chránit, vnímat ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí každého člověka. K tomu samozřejmě vede cesta přes vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou.

Školní vzdělávací program je zapracován do čtyř bloků:

 • Vlaštovičko, leť
 • Sněží, sněží
 • Hřej, sluníčko, hřej
 • Jahody se červenají 

Nadstandardní aktivity

Jako jedna z mála mateřských škol v Turnově, poskytuje naše speciální třída zaměřená na logopedickou péči důslednou a soustavnou nápravu a prevenci vadné výslovnosti pod vedením speciálního pedagoga. Rodiče mohou využít logopedické poradny.

 • výuka anglického jazyka (dochází lektorka)
 • týdenní pobyt v přírodě
 • lyžařský výcvik
 • plavecký výcvik
 • bruslení
 • prezentace mateřské školy na veřejnosti - vystoupení, výstavy
 • celodenní a polodenní výlety

Další informace

Rodičům nabízíme: 


 • zapojit se do akcí pořádaných školou pro rodiče a veřejnost a spolu s dětmi prožívat radost z her a činností 
 • možnost podílet se na vytváření pěkného prostředí školy pro své děti, ať již pomocí při údržbě stávajícího zařízení a hraček nebo pořízení nového formou sponzorského daru
 • besedy s odborníky na výchovu a vzdělání předškolních dětí v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 
 • možnost každodenní konzultace s učitelkou na třídě (dle potřeby rodičů i s ředitelkou mateřské školy po domluvě termínu), snažíme se o partnerský vztah rodič - učitelka

Spolupracujeme s:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Semily
 • SPC pro vady řeči v Liberci
 • Základní školy v Turnově
 • Žlutá ponorka
 • Městská knihovna
 • Dům pro seniory 

Projekty

Naše MŠ je zapojena do projektu Se Sokolem do života "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

Od ledna 2017 se MŠ zapojuje do projektu ve spolupráci s Městskou knihovnou v Turnově s názvem „Babička a dědeček do MŠ“ (  podpora vztahu dětí k četbě, lásce k literatuře).

ikona souboruDOD 2021 MŠ Zelená cesta, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 18.1.2022 8:48:15 | přečteno 9077x | Richard Mochal
load