Základní informace o školní jídelně

mš zelenka

Kontakty

  • telefon: 481 322 373
  • email:
  • vedoucí ŠJ: Marcela Kasanová

Způsob odhlašování stravy

Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky na číslo 481 322 373 nebo osobně v MŠ do 7.30 hod.

Stravovací režim

 dopolední svačina    8:40 - 9:00
 oběd  11:30 - 12:00
 odpolední svačina  14:15 - 14:35

Poplatky za stravné

 Poplatky za stravné děti 3-6 let děti 7 let
 polodenní stravování 35,- Kč
 37,- Kč
 celodenní stravování 45,- Kč
 47,- Kč

Ostatní informace

Informace školní jídelny

Dítě v mateřské škole má právo odebrat denně:

  1. oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno (celodenně)

  2. oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno (polodenně)

První den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole je možno po dohodě neodhlášenou stravu odebrat ve školní kuchyni v 11.25 hod.

Jídelní lístky jsou sestavovány dle výživových norem pro školní stravování. Zaměřujeme se na dodržování pestrosti stravy a plnění spotřeby určených druhů potravin s dostatkem ovoce a zeleniny. Pitný režim je dětem k dispozici po celou dobu pobytu ve školce.

Strávníci jsou děleni dle věkových skupin (vyhláška 107/2005 Sb, o školním stravování ) a kategorií. Do skupiny 7 – 10 let patří strávník, který během školního roku, tj. od září do srpna následujícího roku dovrší sedmi let věku. Změna kategorie ( polodenní,celodenní) je možná pouze k prvnímu dni v měsíci. Během cyklu nelze kategorie měnit. Bližší informace u vedoucí jídelny.

Polodenní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda + pitný režim

Celodenní strava se skládá z dopolední přesnídávky, oběda, odpolední svačiny + pitný režim.

Platba za stravné se vybírá současně s platbou za školné.

Převodem na účet č. 19-1263739389/0800  do 24 dne v měsíci.

Částka je stanovena na  1500,- Kč za měsíc./ školné - stravné/

Částka 1000,- Kč /stravné/

Přeplatky budou vráceny na účet plátce v září, nebo na požádání dle domluvy s ředitelkou školy.

V Turnově 31.8.2022

Vytvořeno 8.9.2015 10:59:08 | přečteno 2200x | marcela.kasanova
load