Novinky MŠ Zelenka

Rodičovské sdružení sportovní den informace k zápisu celodenní výlet výsledky přijímacího řízení Zápis pro ukrajinské děti Akce květen 2022 Den otevřených dveří akce školy březen - duben karneval akce školy rodičovské sdružení Informace pro rodiče akce prosinec Uzavření MŠ akce říjen - listopad kurz bruslení Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení výsledky přijímacího řízení Fotografování informace k 3.5.2021 Zápis 2021 Znovuotevření MŠ Zápis Distanční výuka Informace ro rodiče karneval Karanténa Vánoční nadílky Uzavření MŠ Mikulášská nadílka Oznámení akce MŠ Uzavření oddělení Uzavření MŠ Akce - zrušení Výlety Rodičovské sdružení Třída Broučci třída pro 2 - 3 leté děti Fotografování vyjádření k rozhodnutí Zápis Znovuotevření mateřské školy třída pro 2-3 leté děti jak probíhá zápis Dodatek platný pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 zápis do ZŠ informace k zápisu Zápis Den otevřených dveří Uzavření MŠ Informace pro rodiče Akce březen - duben Upozornění Akce školy uzavření MŠ akce prosinec Akce listopad Akce říjen Bruslení Divadelní představení Rodičovské sdružení Akce červen Výsledky přijímacího řízení Akce květen 2019 Zápis do MŠ Den otevřených dveří Akce na březen - duben Akce únor Vyšetření očí Návštěva ZŠ akce leden - únor 2019 uzavření MŠ Vánoční besídky Divadelní představení v MŠ Městské divadlo návštěva Mikuláše kurz lyžování pohádka v MŠ Muzeum Českého ráje Bruslení O zatoulané písničce Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení dopravní hřiště Školní výlet Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 Rozloučení s předškoláky Focení tříd Rozloučení s předškoláky Focení předškoláků Den matek Zápis do MŠ Uzavření MŠ Omezení provozu Den otevřených dveří Divadlo Koloběžka Krejčík Honza Plavecký kurz karneval v MŠ Akce únor 2018 lyžařský výcvik Prosincové akce Jejda strašidýlka Lyžařský kurz Bruslení Havárie Akce MŠ Rodičovské sdružení Červnové akce Výsledky přijímacího řízení Květnové akce Zápis do MŠ akce v dubnu Den otevřených dveří Akce březen - duben Plavecký výcvik Akce MŠ Prosincové akce upozornění Listopadové akce říjnové akce Divadelní představení Platby za školné a stravné Rodičovské sdružení Výsledky přijímacího řízení Červnové akce Květnové akce Zápis do MŠ Informace Mateřinka Den otevřených dveří Plavecký výcvik Akce na období únor - březen

Znovuotevření MŠ

mš zelenka

12.4.2021

Dne 12.4.2021 se znovu otevře MŠ pro:

  • předškolní děti

  • děti ze třídy zřízené podle §16 odst.9.školského zákona ( logopedická třída)

  • děti rodičů zaměstnaných ve zdravotnictví, ve školství, v bezpečnostních sborech ,v armádě, orgánech veřejného zdraví, v sociálních službách, na Úřadu práce, české správy sociálního zabezpečení a  finanční správy

Přítomnost na výuce bude podmíněna účastí na testování.

Pokud se dítě testování neúčastní  nebude vpuštěno do MŠ (dle mimořádných nařízení Ministersta zdravotnictví – zákon č.258/2000Sb) ze dne 6.4.2021.

Pokud se dítě vzdělávání neúčastní z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci dítěte evidovat jako omluvenou.

Testování se neprovádí u osob, které onemocnění covid -19 prodělali a neuplynulo více než 90 dnů – nutno prokazatelně doložit.

Test bude prováděn v pondělí a ve středu a to zákonným zástupcem dítěte – ve vestibulu MŠ. Počítejte, že na výsledek testu budete čekat 15 minut na ŠZ.

Pokud přijdete jiný den, postup bude stejný.

Aby testování proběhlo plynule, žádáme Vás, aby jste nepřišli pokud možno všichni před 8 hodinou.

Pokud bude výsledek negativní, dítě si převezme provozní pracovnice a odvede do šatny příslušné třídy.

Odpoledne zazvoníte a vyčkáte u dveří, kam dítě přivedeme.

Děti s příznaky kašle, rýmy, bolestí v krku, teplotou, dušností – též budou vyloučeny z docházky do MŠ.

Roušky uvnitř budovy děti mít nemusí, při průběhu testování ano.


Vytvořeno 8.4.2021 12:52:12 | přečteno 234x | jana.brozova
 
 
load