Znovuotevření mateřské školy

mš zelenka

obnovení provozu 18.5.2020

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 18.5.2020

K tomu, aby děti znovu mohly nastoupit do mateřské školy musí rodiče a děti dodržovat několik důležitých pravidel.

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Upraven provoz MŠ

6,30 – 16,00 hodin

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

  Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  

  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

  Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

  V prostorách mateřské školy

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

  Pro pobyt venku se využívá  ŠZ mateřské školy a okolí  MŠ – děti se mimo objekt MŠ musí pohybovat v roušce.

Děti musí mít s sebou 2 roušky v uzavíratelném sáčku - podepsané.

 Před vstupem do šaten si  dospělí vydesinfikují ruce. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí  důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Poté teprve odchází do třídy.

Příchod do MŠ - nejpozději do 8,00hod., poté se mateřská škola uzavírá a začne desinfekce prostor MŠ.


Vytvořeno 14.5.2020 9:05:09 | přečteno 1022x | jana.brozova
load