Novinky MŠ Zelenka

celodenní výlet výsledky přijímacího řízení Zápis pro ukrajinské děti Akce květen 2022 Den otevřených dveří akce školy březen - duben karneval akce školy rodičovské sdružení Informace pro rodiče akce prosinec Uzavření MŠ akce říjen - listopad kurz bruslení Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení výsledky přijímacího řízení Fotografování informace k 3.5.2021 Zápis 2021 Znovuotevření MŠ Zápis Distanční výuka Informace ro rodiče karneval Karanténa Vánoční nadílky Uzavření MŠ Mikulášská nadílka Oznámení akce MŠ Uzavření oddělení Uzavření MŠ Akce - zrušení Výlety Rodičovské sdružení Třída Broučci třída pro 2 - 3 leté děti Fotografování vyjádření k rozhodnutí Zápis Znovuotevření mateřské školy třída pro 2-3 leté děti jak probíhá zápis Dodatek platný pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 zápis do ZŠ informace k zápisu Zápis Den otevřených dveří Uzavření MŠ Informace pro rodiče Akce březen - duben Upozornění Akce školy uzavření MŠ akce prosinec Akce listopad Akce říjen Bruslení Divadelní představení Rodičovské sdružení Akce červen Výsledky přijímacího řízení Akce květen 2019 Zápis do MŠ Den otevřených dveří Akce na březen - duben Akce únor Vyšetření očí Návštěva ZŠ akce leden - únor 2019 uzavření MŠ Vánoční besídky Divadelní představení v MŠ Městské divadlo návštěva Mikuláše kurz lyžování pohádka v MŠ Muzeum Českého ráje Bruslení O zatoulané písničce Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení dopravní hřiště Školní výlet Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 Rozloučení s předškoláky Focení tříd Rozloučení s předškoláky Focení předškoláků Den matek Zápis do MŠ Uzavření MŠ Omezení provozu Den otevřených dveří Divadlo Koloběžka Krejčík Honza Plavecký kurz karneval v MŠ Akce únor 2018 lyžařský výcvik Prosincové akce Jejda strašidýlka Lyžařský kurz Bruslení Havárie Akce MŠ Rodičovské sdružení Červnové akce Výsledky přijímacího řízení Květnové akce Zápis do MŠ akce v dubnu Den otevřených dveří Akce březen - duben Plavecký výcvik Akce MŠ Prosincové akce upozornění Listopadové akce říjnové akce Divadelní představení Platby za školné a stravné Rodičovské sdružení Výsledky přijímacího řízení Červnové akce Květnové akce Zápis do MŠ Informace Mateřinka Den otevřených dveří Plavecký výcvik Akce na období únor - březen

Znovuotevření mateřské školy

mš zelenka

obnovení provozu 18.5.2020

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 18.5.2020

K tomu, aby děti znovu mohly nastoupit do mateřské školy musí rodiče a děti dodržovat několik důležitých pravidel.

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Upraven provoz MŠ

6,30 – 16,00 hodin

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

  Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  

  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

  Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

  V prostorách mateřské školy

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

  Pro pobyt venku se využívá  ŠZ mateřské školy a okolí  MŠ – děti se mimo objekt MŠ musí pohybovat v roušce.

Děti musí mít s sebou 2 roušky v uzavíratelném sáčku - podepsané.

 Před vstupem do šaten si  dospělí vydesinfikují ruce. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí  důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Poté teprve odchází do třídy.

Příchod do MŠ - nejpozději do 8,00hod., poté se mateřská škola uzavírá a začne desinfekce prostor MŠ.


Vytvořeno 14.5.2020 9:05:09 | přečteno 917x | jana.brozova
 
 
load