Zápis do MŠ

mš zelenka

Zápis do Mateřské školy

Proběhne dne 14. května 2019 od 10,00 – 16,00 hodin 

Termín vyzvednutí žádostí – od 16.4.2019(při dni otevřených dveří) do 3.5.2019

Při zápise do MŠ předloží zákonný zástupce:

- žádost o přijetí s potvrzením lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování

- v případě žádosti o přijetí do speciální třídy MŠ doporučení SPC/PPP o vhodnosti zařazení do této třídy

Při rozhodování o přijetí bude postupováno v souladu se Zákonem 500/2004Sb. ( Správní řád) podle kritérií MŠ

Přijímání dětí je možné pouze do naplnění kapacity MŠ.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů po zápisu na úřední desce MŠ a na www stránkách MŠ.

Zákonní zástupci, jejichž dítě nebude přijato, obdrží rozhodnutí poštou.


Vytvořeno 28.3.2019 10:57:41 | přečteno 489x | jana.brozova
load