Zápis do MŠ

mš zelenka

Zápis do Mateřské školy

Proběhne dne 9. května 2017 od 10,00 – 16,00 hodin 

Termín vyzvednutí žádostí – od 17.4.2017(při dni otevřených dveří) do 4.5.2017

Při zápise do MŠ předloží zákonný zástupce:

- žádost o přijetí s potvrzením lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování

- v případě žádosti o přijetí do speciální třídy MŠ doporučení SPC/PPP o vhodnosti zařazení do této třídy

- rodný list dítěte

Při rozhodování o přijetí bude postupováno v souladu se Zákonem 500/2004Sb. ( Správní řád) podle kritérií MŠ

Přijímání dětí je možné pouze do naplnění kapacity MŠ.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů po zápisu na úřední desce MŠ a na www stránkách MŠ.

Zákonní zástupci, jejichž dítě nebude přijato, obdrží rozhodnutí poštou.

Vytvořeno 10.4.2018 11:35:21 | přečteno 621x | jana.brozova
load