Zápis

mš zelenka

Výsledky přijímacího řízeni

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí

ke vzdělávání v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, příspěvková org.

Mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 914, zastoupená ředitelkou mateřské školy Janou Brožovou, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 2, 3, 5, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Seznam uchazečů Výsledek řízení

LWSZV přijat/a

GHQQK přijat/a

GHMOZ přijat/a

DG12C přijat/a

TFSAE přijat/a

R6UPB přijat/a

W59Q4 přijat/a

XHHXS přijat/a

PSK4I přijat/a

NJ7RG přijat/a

Y5OCQ přijat/a

9WHUC přijat/a

JIDYU přijat/a

Y0QW8 přijat/a

CPJOM přijat/a

LJ7KV přijat/a

A0XF3 přijat/a

104S5 přijat/a

PPYFK přijat/a

GK4HH přijat/a

HZ0BV přijat/a

WTXZV přijat/a

UOQL0 přijat/a

CS26G přijat/a

FCXBB přijat/a

Datum zveřejnění 21.5.2020 Jana Brožová, ředitelka školy


Vytvořeno 21.5.2020 9:33:16 | přečteno 453x | jana.brozova
load