Novinky MŠ Zelenka

celodenní výlet výsledky přijímacího řízení Zápis pro ukrajinské děti Akce květen 2022 Den otevřených dveří akce školy březen - duben karneval akce školy rodičovské sdružení Informace pro rodiče akce prosinec Uzavření MŠ akce říjen - listopad kurz bruslení Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení výsledky přijímacího řízení Fotografování informace k 3.5.2021 Zápis 2021 Znovuotevření MŠ Zápis Distanční výuka Informace ro rodiče karneval Karanténa Vánoční nadílky Uzavření MŠ Mikulášská nadílka Oznámení akce MŠ Uzavření oddělení Uzavření MŠ Akce - zrušení Výlety Rodičovské sdružení Třída Broučci třída pro 2 - 3 leté děti Fotografování vyjádření k rozhodnutí Zápis Znovuotevření mateřské školy třída pro 2-3 leté děti jak probíhá zápis Dodatek platný pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 zápis do ZŠ informace k zápisu Zápis Den otevřených dveří Uzavření MŠ Informace pro rodiče Akce březen - duben Upozornění Akce školy uzavření MŠ akce prosinec Akce listopad Akce říjen Bruslení Divadelní představení Rodičovské sdružení Akce červen Výsledky přijímacího řízení Akce květen 2019 Zápis do MŠ Den otevřených dveří Akce na březen - duben Akce únor Vyšetření očí Návštěva ZŠ akce leden - únor 2019 uzavření MŠ Vánoční besídky Divadelní představení v MŠ Městské divadlo návštěva Mikuláše kurz lyžování pohádka v MŠ Muzeum Českého ráje Bruslení O zatoulané písničce Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení dopravní hřiště Školní výlet Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 Rozloučení s předškoláky Focení tříd Rozloučení s předškoláky Focení předškoláků Den matek Zápis do MŠ Uzavření MŠ Omezení provozu Den otevřených dveří Divadlo Koloběžka Krejčík Honza Plavecký kurz karneval v MŠ Akce únor 2018 lyžařský výcvik Prosincové akce Jejda strašidýlka Lyžařský kurz Bruslení Havárie Akce MŠ Rodičovské sdružení Červnové akce Výsledky přijímacího řízení Květnové akce Zápis do MŠ akce v dubnu Den otevřených dveří Akce březen - duben Plavecký výcvik Akce MŠ Prosincové akce upozornění Listopadové akce říjnové akce Divadelní představení Platby za školné a stravné Rodičovské sdružení Výsledky přijímacího řízení Červnové akce Květnové akce Zápis do MŠ Informace Mateřinka Den otevřených dveří Plavecký výcvik Akce na období únor - březen

jak probíhá zápis

mš zelenka

upřesnění informací

Jelikož se množí dotazy na zápis, snad tyto informace budou srozumitelné:

Možnosti: 1) přihláška on-line na stránkách MŠ - vyplníte přihlášku, odešlete. Zpětně vám přijde potvrzující mail  s registračním číslem vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno, a základní informace.

2) přihlášku přinesete osobně, dodáte poštou,...- ředitelka školy vás zadá do systému on- line přihlášek a též dostanete potvrzující mail s informacemi

Pokud potvrzující mail neobdržíte, prosím, ozvěte se.

Přihlášku doplňte, podepište, vytiskněte.

Po 16.5. již nebude přijata žádná další přihláška.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ je  potvrzení o očkování dítěte s výjimkou předškoláků. Tuto skutečnost lze hodnověrně prokázat pouze potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Po ukončení sběru přihlášek má ředitelka 30 dnů lhůtu na vyhlášení přijatých dětí dle kritérií. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na stránkách mateřské školy a na úřední desce mateřské školy.

Rodiče přijatých dětí budou vyzváni v průběhu června k účasti na schůzce, kam se dostaví s vytisknutou přihláškou a s potvrzením od lékaře. Schůzky se zúčastní jeden zástupce dítěte ( děti nikoliv).

Rodiče dětí nepřijatých obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka určí datum, kdy po předchozí domluvě bude možné se zeptat na důvody nepřijetí.

Vytvořeno 5.5.2020 12:23:05 | přečteno 257x | jana.brozova
 
 
load