jak probíhá zápis

mš zelenka

upřesnění informací

Jelikož se množí dotazy na zápis, snad tyto informace budou srozumitelné:

Možnosti: 1) přihláška on-line na stránkách MŠ - vyplníte přihlášku, odešlete. Zpětně vám přijde potvrzující mail  s registračním číslem vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno, a základní informace.

2) přihlášku přinesete osobně, dodáte poštou,...- ředitelka školy vás zadá do systému on- line přihlášek a též dostanete potvrzující mail s informacemi

Pokud potvrzující mail neobdržíte, prosím, ozvěte se.

Přihlášku doplňte, podepište, vytiskněte.

Po 16.5. již nebude přijata žádná další přihláška.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ je  potvrzení o očkování dítěte s výjimkou předškoláků. Tuto skutečnost lze hodnověrně prokázat pouze potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Po ukončení sběru přihlášek má ředitelka 30 dnů lhůtu na vyhlášení přijatých dětí dle kritérií. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na stránkách mateřské školy a na úřední desce mateřské školy.

Rodiče přijatých dětí budou vyzváni v průběhu června k účasti na schůzce, kam se dostaví s vytisknutou přihláškou a s potvrzením od lékaře. Schůzky se zúčastní jeden zástupce dítěte ( děti nikoliv).

Rodiče dětí nepřijatých obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka určí datum, kdy po předchozí domluvě bude možné se zeptat na důvody nepřijetí.

Vytvořeno 5.5.2020 12:23:05 | přečteno 316x | jana.brozova
load