informace k zápisu

mš zelenka

INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády budou zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 probíhat v souladu s právními předpisy, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v rozmezí od 2. května do 16. května 2020.

Podat přihlášku lze od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce a dítěte ve škole, a to následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  3. poštou,
  4. on-line v aplikaci pro zápis do MŠ na webových stránkách www.skolky.turnov.cz ,
  5. osobním podáním pouze po předchozí domluvě s ředitelkou mateřské školy.

Přílohy přihlášky: doložení řádného očkování dítěte (nyní nenavštěvujte osobně praktického lékaře, zašlete pouze své čestné prohlášení o očkování a přiložte kopii očkovacího průkazu), doložení rodných listů (lze jejich prostou kopii dálkovým způsobem). Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Ředitelka školy si může následně vyžádat originál či ověřenou kopii předložených listin.

Pro konkrétní informace sledujte prosím webové stránky www.skolky.turnov.cz , informace jsou postupně aktualizovány a vkládány. Odkaz na online aplikaci pro zápis dítěte do MŠ bude zveřejněn ještě před termínem zápisu.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Nebude nyní však součástí zápisu.

Připomínáme, že děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, mají povinnost předškolního vzdělávání.

Dříve stanovené termíny pro dny otevřených dveří se tímto ruší.


Vytvořeno 11.4.2020 13:44:09 | přečteno 333x | jana.brozova
load