Dodatek platný pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021

mš zelenka

informace

Zápis probíhá bez přítomnosti rodičů a dětí.

 Místo,  termín a doba zápisu je stanoven od 2 .5. - 16.5.2020

Žádosti je možné podat: datovou schránkou, emailem, poštou.

Při rozhodování  o přijetí bude postupováno v souladu se Zákonem 500/2004Sb.,(správní řád) a podle kritérií MŠ Turnov, Zborovská 914.

Počet přijímaných dětí pro školní rok 2020/2021 je stanoven na základě uvolněných míst. Pro letošní rok bude přijato 13 dětí. Speciální třída je plně obsazena a nelze přijmout ani jedno dítě.

Vytvořeno 30.4.2020 9:29:27 | přečteno 396x | jana.brozova
load