Základní informace

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace

Kontakty

 • adresa: Bezručova 590, 511 01 Turnov
 • telefon: 481 322 772
 • e-mail: ms.bezrucovaturnov@seznam.cz
 • statutární zástupce: Mgr.Jana Dontová, ředitelka, tel. 605421543
 • IČO 727 43 719
 • č. účtu: 1263751329/0800

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek: 6:30 - 16:00 hod.

Ve školce jsou tři třídy.

 • Broučci (3 - 5 let) 
 • Rybky (5 - 7let)
 • Motýlci (3 - 6 let -  smíšená věková skupina)

Kapacita je 65 dětí.

Pedagogický sbor:

 • Radka Macháčková            605869258
 • Bc. Michaela Palounková   777251616   
 • Pavlína Vaníčková              732258284
 • Eva Hoffmannová               607841080
 • Lenka Novotná                   737708438

Budova a vybavení školky

Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěná ve starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní školní kuchyně.

MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena novými herními prvky Parkování je možné přímo u vstupu do objektu. Vzdálenost od náměstí 20 minut chůze a od nádraží ČSD 15 minut.

Vize školy

Mateřská škola je místem prvních samostatných krůčků dítěte z rodiny do společnosti. Místem, kde jsou založeny kořeny důvěry v sebe sama, vztahů k druhým lidem, ke společnosti, k životu a přístupu k celoživotnímu vzdělávání. Na nás, učitelích záleží, jaké zkušenosti si dítě do dalšího života ponese a proto tvoříme konkurence schopnou školu, která je:
 • místem s trvalým zázemím a stabilitou
 • místem, kde je dítě přijímáno s láskou a pochopením
 • místem, které mu pomáhá objevovat sebe sama
 • místem, kde se učí spolurozhodování, spoluzodpovědnosti a spolupráci
 • místem, které smysluplně podporuje potřebu poznávat a zkoumat svět
 • místem, kde prožívá radost a učí se tak žít a být šťastný

Vzdělávání v tomto pojetí zahrnuje jak složku výchovnou tak i vzdělávací. Stanovené vize dosahujeme především novým způsobem pojetí vzdělávání dětí (tzv. osobnostně orientovaným modelem). Plánujeme a realizujeme vzdělávací nabídku formou samostatných činností dětí tak, aby byla podněcována vnitřní motivace dětí vyzkoušet nové podněty, zkoumat a zajímat se o činnost, rozhodnout se, co budou dělat, kdy, s kým, případně jak budou postupovat. Nabídku vzdělávacích činností  směřujeme k rozvoji   všech typů lidské  inteligence. Děti tak přirozenou cestou rozvíjí to, co je zajímá, co odpovídá jejich schopnostem a možnostem. Obsah vzdělávání je rámcově zpracován ve ŠVP se stěžejním zaměřením na ochranu zdraví a života na Zemi, pozorování přírody a vytváření vztahu k místu kde žiji.

Kultura komunikace s dětmi

Kultura komunikace učitelky s dětmi a celkové klima třídy, (školy), velmi významně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Při rozhovorech s dětmi aplikujeme empatické komunikační dovednosti, poskytujeme dětem nepřetržitou zpětnou vazbu popisem. 

Uplatňujeme zásady „respektovat a být respektován“, 

tzn. odmítáme výchovu založenou především na soutěžení, odměnách a trestech.

ikona souboruDOD 2021 MŠ Zámeček, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 14.10.2015 13:52:17 - aktualizováno 23.8.2022 14:25:28 | přečteno 5726x | Richard Mochal
load