Zápis do MŠ

Postup jak podat přihlášku

Žádost - formulář

Čestné prohlášení - formulář


ikona souboruŽádost
ikona souboruČestné prohlášení

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI SE MĚNÍ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dostupný na webu: https://skolky.turnov.cz/cs/ms-zamecek/

 Podání žádosti je možné těmito způsoby:

  1. do datové schránky školy
  2. e – mailem na adresu: dontova.jana@centrum.cz  Žádost s potvrzením od lékaře nebo s čestným prohlášením k očkování s kopií očkovacího průkazu zašlete v příloze mailu. Z kopie očkovacího průkazu musí být zřejmé jméno dítěte a očkování, která proběhla.  Žádost i prohlášení musí být podepsány. Dokumenty buď oskenujte s podpisem, nebo pošlete bez podpisu a individuálně domluvíme datum osobní návštěvy k doplnění podpisu.
  3. poštou na adresu: Mateřská škola , Bezručova 590, 511 01 Turnov. Neposílejte doporučeně.  Na obálku napište heslo PŘIHLÁŠKA
  4. vložením do poštovní schránky na budově školy.

DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ PO OBDRŽENÍ ŽÁDOSTI VÁM BUDE ZASLÁNO POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI E-MAILEM NEBO SMS ZPRÁVOU A PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO, POD KTERÝM BUDE VAŠE ŽÁDOST VYŘIZOVÁNA.

Termín podání žádosti 8.4. – 5.5.2020.

Žádosti doručené do 5.5.2020 budou zaregistrovány a dle ustanovení správního řádu do 26.5. dostanete vyrozumění o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Pořadí v jednotlivých kritériích je stanoveno na základě data narození dítěte.

1. Dítě, které k 31.8.2020 dovrší věku 5 a více let (poslední rok před nástupem do ZŠ) s trvalým pobytem ze spádového obvodu  Města Turnova

2. Dítě, které k31.8.2020 dovrší věku 4 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu  Města Turnova

3. Dítě, které k31.8.2020 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu  Města Turnova a jehož sourozenec se v uvedené mateřské škole již vzdělává

4. Dítě, které  k 31.8.2020 dovrší věku 3 let s trvalým pobytem  za spádového obvodu Města Turnova

5. Ostatní

O závažných výjimkách rozhoduje dle zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka školy.


Vytvořeno 8.4.2020 13:09:29 - aktualizováno 8.4.2020 13:17:50 | přečteno 166x | jana.dontova
load