Novinky z MŠ Zámeček

Результати зарахування: výsledky přijímacího řízení pro šk.r.2022 - 23 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального з ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ НА 2022/2023 рік Sportování se zvířátky ve čtvrtek 24.6.2021 18.6. fotografování třídních kolektivů Středa 16.6. výlet na hrad Frýdštejn Středa 9.6. výlet na Kalich středa 26.5, výlet pátek 21.5. 2021 - výlet výsledky přijímacího řízení pro šk.r.2021 - 22 ukázka vzdělávání prezentace školky Den otevřených dveří Zimní hry formulář žádosti o přijetí Předběžná informace k letní dovolené jarní prázdniny 1.2. - 5.2. 21.12. a 22.12. Uzavření Mš 16.11. - 17.11. Provoz Mš od 1.9.2020 6.30 - 16.00 fotografování - změna termínu Fotografování třídních kolektivů tabulka provoz o letních prázdninách Mš Turnov Dovolená - přerušení provozu Mš výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2020 - 2021 obnovení provozu mateřské školy obnovení provozu školky školné za březen, duben, květen 2020 zpráva o vzdělávání předškoláků za leden, únor Zápis do MŠ informace k zápisům do 1.tříd základních škol Informace o uzavření MŠ Pro třídu Motýlků Den otevřených dveří 15.4.2020 28.1.2020 úterý divadlo v Mš úterý 10.12.2019 divadlo středa 4.12.2019 čtvrtek 5.12. středa 23.10.2019 Rodičovská schůzka akce 25. týden 24. týden akce 23. týden akce 22. týden Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2019 - 2020 potvrzení výlet do ZOO akce květen, červen 2019 pondělí 29.4. pátek 26.4. 10.4.2019 Den otevřených dveří lyžařský kurz Co trápí zvířátka v lese? Jak jim můžeme pomoci? vánoční prázdniny středa 5.12.2018 úterý 4.12.2018 pátek 12.10.2018 12.9.2018 rodičovská schůzka Změny v docházce Úterý 19.6.2018 středa 13.6. 2018 čtvrtek 7.6.2018 středa 6.6.2018 úterý 5.6.2018 čtvrtek 31.5.2018 středa 30.5. 2018 středa 23.5.2018 Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2018 - 19 čtvrtek 17.5. dnešní výlet změna termínu pátek 11.5.2018 - pro předškoláky předběžný plán akcí květen, červen 2018 v příloze čtvrtek 3.5.2018 Čtvrtek 19.4.2018 Středa 18.4.2018 pátek 13.4.2018 středa 11.4.2018 11.4.2018 Den otevřených dveří středa 4.4.2018 Ředitelská volna Jarní prázdniny 2018 Letní prázdniny 2018 25.1.2018 16.1.2018 pondělí 4.12.2017 čtvrtek 14.12.2018 vánoční besídky Pondělí 6.11.2017 fotografování dětí 1.11.2017 provoz o podzimních prázdninách je zachován čtvrtek a pátek 28.9 - 29.9.2017 Čtvrtek 14.9.2017 Plavání pro předškoláky - 10 lekcí Pozvánka Středa 14.6.2017 Čtvrtek 8.6.2017 Středa 7.6.2017 přeloženo na čtvrtek 15.6. Úterý 6.6.2017 čtvrtek 1.6.2017 Středa 31.5.2017 Pátek 26.5.2017 Pozor změna termínu na úterý 23.5. Pondělí 22.5.2017 předškoláci čtvrtek 18.2.2017 Úterý 16.5. pátek 19.5.2017 pondělí 15.5.2017 středa 17.5. 2017 středa 10.5.2017 Návštěva Kozí farmy Pěnčín Příměstský tábor pro Mš středa 3.5.2017 Prázdninová docházka Pátek 28.4.2017 Středa 26.4.2017 Úterý 25.4.2017 Pondělí 24.4.2017 Výběrové řízení středa 19.4.2017 změna na 14.6.2017 úterý 18.4.2017 změna na úterý 25.4. úterý 11.4.2017 dětská jóga 11.4.2017 Den otevřených dveří 27.2. - 30.3.2017 čtvrtek 16.2.2017 Dovolená Příměstský tábor v době uzavření MŠ pondělí 13.2.2017 14.12. dopoledne Broučci Motýlci besídka pátek 25.11. Besídky pondělí 14.11.2016 Sraz absolventů MŠ Plavání Pondělí 10.10. Pro předškoláky Organizace školního roku plavání pro předškoláky třídní schůzka pro rodiče dětí z oddělení Motýlků a Žabek třídní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí pozvánka na třídní schůzku pro nově nastupující děti 25.týden 24. týden náhradní umístění prázdniny 2016 23.týden 22. týden 21.týden 20.týden 19.týden 18. týden 17. týden Konzultační den Předběžné termíny akcí Velikonoce Angličtina 29.2. - 4.3.2016 úterý 1.3.2016 kroužek Angličtiny zahájí šetření školní zralosti Žabky- zrušení besídky čtvrtek 17.12. čtvrtek 10.12. čtvrtek 3.12. pátek 4.12. Provoz školky o vánočních svátcích

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального з

Správní orgán:

Mateřská škola Turnov,Bezručova 590, příspěvková organizace

Ředitelka školy Mgr. Jana Dontová

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zákonný zástupce dítěte:  Законний представник дитини

Jméno a příjmení: Ім’я та прізвище:

…………………………………………………………………………………………...

Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання

Adresa:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

Telefon, případně email (nepovinný údaj)/ Контактний телефон, E-mai (необов’язкові дані): ……………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte / Прошу зарахувати дитину:

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………

Datum narození / Дата народження дитини: ………………………………………………

Bydliště:…………………………………………………………………………………………

od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné: Datum:

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

 

…………………………………………………………………………………

                 

Příloha č.1. – Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

Příloha č.2. – (pouze v případě žádosti do speciální třídy mateřské školy)

Doporučení k docházce do mateřské školy speciální (nesmí být starší 1. roku)

Všechny údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů v platném znění

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte:
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy  
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: a) b) c) d) se zohledněním potřeb dítěte na speciální výchovnou péči a režim (zdravotní postižení, chronické onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji):
a) zdravotní  
b) tělesné  
c) smyslové  
d) jiné  
Jiná závažná sdělení o dítěti:  
3. Dítě je řádně očkováno:  
4. Bere pravidelně léky:  
5. Alergie:  
6. Dítě se může účastnit akcí školy:  
plavání  
saunování v infrasauně  
škola v přírodě  
návštěvy solné jeskyně  
   
Doporučuji  - Nedoporučuji přijetí dítěte do mateřské školy (nehodící se škrtněte)  
   
datum: razítko a podpis lékaře:  
         

Vytvořeno 13.5.2022 17:08:08 | přečteno 71x | jana.dontova
 
 
load