ukázka vzdělávání

19. - 23.4. skupina Rybky

Vážení rodiče,
často slyšíme, jak děti i Vás trápí, že děti nemohou být ve své třídě,  se svými kamarády. Bohužel předpisy nám nedovolují mísit skupiny a omezují počty dětí. Proto se alespoň snažíme v dopoledních hodinách po celý týden nestřídat paní učitelky, zajistit kvalitní vzdělávání i ve věkově smíšené skupině. Vzdělávací nabídka je v obou skupinách shodná. Pro ukázku posílám výčet aktivit z tohoto týdne ve třídě Rybek pod vedením p. uč. Vaníčkové ;-)

Pracovní listy k tématu jsou vystavené  na schodišti do Rybek, stejně jako kolektivní práce "Čapí hnízdo" a strom s hnízdečky a ptáčky u dveří třídy. Domů si děti odnesly papírové čápy s klapajícím zobákem. Děti se naučily písničku "Na jaře" a "V zahrádce", které jsme doplnily hrou na rytmické nástroje a čapí zobáky. Cvičení jsme si zpestřili říkankou "O čápovi".
Vyzkoušeli jsme si dechová cvičení s peříčky, jemnou motoriku při stavění hnízd a " krmení ptáčátek", sledovali jsme on line záznam z čapího hnízda, vyzkoušeli si sluchovou hru "Ptáčku, jak zpíváš?" , sestavovali jména ptáčků z písmenek , rytmizovali pomocí bzučáku.
Vyhledávali jsme informace v knihách a encyklopediích, dozvěděli jsme se o významu tvaru zobáku, peří a potravě nejznámějších ptáků. Při pobytu venku jsme naslouchali zpěvu ptáčků, pozorovali je v letu, sledovali růst pupenů, kvetení keřů a nových jarních květin. Naučili jsme se rozpočitadlo "U potoka roste.." a zahráli si hru " Pan čáp ztratil".

Vytvořeno 23.4.2021 13:47:11 | přečteno 92x | jana.dontova
load