Novinky z MŠ Zámeček

Sportování se zvířátky ve čtvrtek 24.6.2021 18.6. fotografování třídních kolektivů Středa 16.6. výlet na hrad Frýdštejn Středa 9.6. výlet na Kalich středa 26.5, výlet pátek 21.5. 2021 - výlet výsledky přijímacího řízení pro šk.r.2021 - 22 ukázka vzdělávání prezentace školky Den otevřených dveří Zimní hry formulář žádosti o přijetí Předběžná informace k letní dovolené jarní prázdniny 1.2. - 5.2. 21.12. a 22.12. Uzavření Mš 16.11. - 17.11. Provoz Mš od 1.9.2020 6.30 - 16.00 fotografování - změna termínu Fotografování třídních kolektivů tabulka provoz o letních prázdninách Mš Turnov Dovolená - přerušení provozu Mš výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2020 - 2021 obnovení provozu mateřské školy obnovení provozu školky školné za březen, duben, květen 2020 zpráva o vzdělávání předškoláků za leden, únor Zápis do MŠ informace k zápisům do 1.tříd základních škol Informace o uzavření MŠ Pro třídu Motýlků Den otevřených dveří 15.4.2020 28.1.2020 úterý divadlo v Mš úterý 10.12.2019 divadlo středa 4.12.2019 čtvrtek 5.12. středa 23.10.2019 Rodičovská schůzka akce 25. týden 24. týden akce 23. týden akce 22. týden Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2019 - 2020 potvrzení výlet do ZOO akce květen, červen 2019 pondělí 29.4. pátek 26.4. 10.4.2019 Den otevřených dveří lyžařský kurz Co trápí zvířátka v lese? Jak jim můžeme pomoci? vánoční prázdniny středa 5.12.2018 úterý 4.12.2018 pátek 12.10.2018 12.9.2018 rodičovská schůzka Změny v docházce Úterý 19.6.2018 středa 13.6. 2018 čtvrtek 7.6.2018 středa 6.6.2018 úterý 5.6.2018 čtvrtek 31.5.2018 středa 30.5. 2018 středa 23.5.2018 Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2018 - 19 čtvrtek 17.5. dnešní výlet změna termínu pátek 11.5.2018 - pro předškoláky předběžný plán akcí květen, červen 2018 v příloze čtvrtek 3.5.2018 Čtvrtek 19.4.2018 Středa 18.4.2018 pátek 13.4.2018 středa 11.4.2018 11.4.2018 Den otevřených dveří středa 4.4.2018 Ředitelská volna Jarní prázdniny 2018 Letní prázdniny 2018 25.1.2018 16.1.2018 pondělí 4.12.2017 čtvrtek 14.12.2018 vánoční besídky Pondělí 6.11.2017 fotografování dětí 1.11.2017 provoz o podzimních prázdninách je zachován čtvrtek a pátek 28.9 - 29.9.2017 Čtvrtek 14.9.2017 Plavání pro předškoláky - 10 lekcí Pozvánka Středa 14.6.2017 Čtvrtek 8.6.2017 Středa 7.6.2017 přeloženo na čtvrtek 15.6. Úterý 6.6.2017 čtvrtek 1.6.2017 Středa 31.5.2017 Pátek 26.5.2017 Pozor změna termínu na úterý 23.5. Pondělí 22.5.2017 předškoláci čtvrtek 18.2.2017 Úterý 16.5. pátek 19.5.2017 pondělí 15.5.2017 středa 17.5. 2017 středa 10.5.2017 Návštěva Kozí farmy Pěnčín Příměstský tábor pro Mš středa 3.5.2017 Prázdninová docházka Pátek 28.4.2017 Středa 26.4.2017 Úterý 25.4.2017 Pondělí 24.4.2017 Výběrové řízení středa 19.4.2017 změna na 14.6.2017 úterý 18.4.2017 změna na úterý 25.4. úterý 11.4.2017 dětská jóga 11.4.2017 Den otevřených dveří 27.2. - 30.3.2017 čtvrtek 16.2.2017 Dovolená Příměstský tábor v době uzavření MŠ pondělí 13.2.2017 14.12. dopoledne Broučci Motýlci besídka pátek 25.11. Besídky pondělí 14.11.2016 Sraz absolventů MŠ Plavání Pondělí 10.10. Pro předškoláky Organizace školního roku plavání pro předškoláky třídní schůzka pro rodiče dětí z oddělení Motýlků a Žabek třídní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí pozvánka na třídní schůzku pro nově nastupující děti 25.týden 24. týden náhradní umístění prázdniny 2016 23.týden 22. týden 21.týden 20.týden 19.týden 18. týden 17. týden Konzultační den Předběžné termíny akcí Velikonoce Angličtina 29.2. - 4.3.2016 úterý 1.3.2016 kroužek Angličtiny zahájí šetření školní zralosti Žabky- zrušení besídky čtvrtek 17.12. čtvrtek 10.12. čtvrtek 3.12. pátek 4.12. Provoz školky o vánočních svátcích

obnovení provozu mateřské školy

Provoz bude obnoven 18.5.2020 s časovým omezením 7,00 - 15,30 na dvě třídy! Čtěte dále opatření!

Dobrý den Vážení rodiče,
potvrzuji obnovení provozu 7.00 - 15.30h. mateřské školy  od pondělí 18.5.2020  za mimořádných opatření viz přílohy. Zároveň upozorňuji, že k dnešnímu dni i nadále můžete zůstat s dětmi doma a pobírat ošetřovné. 
Přesto doporučuji sledovat aktuality vládních nařízení, nemohu Vám podat jednoznačné informace, neboť otázka ošetřovného se ještě projednává.
Co se týče provozu školy, prosím, důkladně prostudujte přílohy. Pokud změníte názor na přihlášení dětí k docházce od 18.5., podejte nám prosím na e-mail zprávu. Předpokládáme, že do školky nastoupí ty děti, které jste e-meilem přihlásili. 
S pozdravem a přáním všeho dobrého za kolektiv Mš Jana Dontová, ředitelka

Přílohy

vzhledem k současné situaci, související s onemocněním Covid-19, si Vás dovolujeme upozornit na přísná mimořádná opatření provozu mateřské školy. Vycházíme ze speciálního pokynu ministerstva školství vydaného pro provoz mateřských škol.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • · Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
  • · Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • · Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
  • · Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
  • · Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Při prvním vstupu do mateřské školy

 Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte ani u osob žijících ve společné domácnosti (kašel, rýma, zvýšená teplota, …) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ. Bez podepsání tohoto prohlášení, nemůže dítě obnovit docházku do mateřské školy.

Čestné prohlášení zasíláme v příloze, prosíme o prostudování, a podepsané odevzdat první den vstupu do MŠ. Pokud někdo nemá možnost vytištění, formuláře budou připravené v MŠ v den otevření tj. 18.5.2020.

V případě rýmy, kašle, chrapotu a podobných příznaků není možno dítě do školky přijmout. Jsou-li příčinou alergické reakce, je bezpodmínečně nutné hned první den přinést doklad od lékaře o alergii a jejího projevu u dítěte 

Převlékání v šatnách a předávání dětí učitelkám

 V jednom časovém intervalu je povoleno převlékání pouze dvou dětí s doprovodem na jednu šatnu!  Převlékají-li se v šatně již dvě děti, vyčkejte před budovou Mš v dostatečných rozestupech.

Dítě u vstupu do třídy či na zahradě předá zákonný zástupce (nebo pověřená osoba) učitelce. Ta překontroluje zdravotní stav dítěte, a až po té, se smí doprovod dítěte vzdálit.

Organizace provozu

Provoz mateřské školy je časově omezen  7,00 – 15,30 a prostorově omezen na dvě třídy.

V daném časovém rozmezí budou fungovat obě třídy!

Děti budou rozděleny do dvou tříd podle věku. Sourozenci budou navštěvovat společnou třídu.

Další opatření

Z hygienických  důvodů:

 je zakázán volný pohyb v prostorách školy i tříd včetně školní zahrady

zákaz nošení hraček, včetně plyšových a jiných předmětů z domova do MŠ

při ranním pozdravu si s dětmi nebudeme podávat ruce

Informace

Pokud počasí dovolí, budou děti odděleně po třídách trávit čas na školní zahradě – doplňte dětem  vhodné oblečení i holínky.

Děti v prostorách MŠ nebudou nosit roušky.

Školné

Hradí pouze děti docházející do Mš a to 100,-Kč/týden. Při inkasu bude odečteno školné za příslušné březnové týdny, kdy provoz školy byl přerušen.

Předškoláci školné neplatí.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka
...............................................................................................................................
datum narození ...............................................................................................................................
trvale bytem: …......................................................….......................................................................
1. P rohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s d oporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V
Dne
…………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
n
ebo
P
odpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

Žádáme Vás, abyste tato pravidla a pokyny respektovali. Chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy. Děkujeme.


Vytvořeno 15.5.2020 11:29:59 - aktualizováno 15.5.2020 11:35:27 | přečteno 131x | jana.dontova
 
 
load