informace k zápisům do 1.tříd základních škol

Zápis do základních škol

Informace k zápisům do 1. tříd základních škol

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády jsou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 organizovány následovně: Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v dubnu.

 

Podat přihlášku lze od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

 

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

 

  1. poštou,

 

  1. osobní podání.

 

Pro konkrétní informace sledujte prosím webové stránky Vámi vybrané základní školy, vše je postupně aktualizováno.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Nebude nyní však součástí zápisu.

Dříve stanovený termín pro slavnostní zápis (2. 4.) se tímto ruší. 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

 K zápisu se dostavte všichni rodiče, i ti, kdo žádají či zvažují pro své děti odklad školní docházky. Tuto skutečnost sdělte řediteli základní školy. Potřebné dokumenty (zprávu ze šetření pedagogicko - psychologické poradny) předáte dodatečně.

Šetření dětí psycholožkou na naší škole je plánováno na termín pondělí 6.4. S poradnou jsme v kontaktu, zatím nejsme schopni říci, zda se šetření v tomto termínu uskuteční. Budete včas informováni.


Vytvořeno 24.3.2020 20:07:03 | přečteno 178x | jana.dontova
load