Výběrové řízení

výběrové řízení

Výběrové řízení

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga na úvazek 0,75% s nástupem 1.5.2017

Požadavky:

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost získaná:

a)vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd

b)vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku

c) absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (studium pro asistenty pedagoga),

d)vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,

e)středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením

UCHAZEČI ZAŠLOU SVŮJ STRUKTUOVANÝ ŽIVOTOPIS DO 21.4.2017 E- MAILEM NA ADRESU: ms.bezrucova@tiscali.cz S PŘEDMĚTEM (HESLEM) ASISTENT PEDAGOGA.

V ŽIVOTOPISE UVEĎTE:

JMÉNO, DATUM NAROZENÍ, SOUČASNÁ ADRESA BYDLIŠTĚ, VZDĚLÁNÍ, PROFESNÍ PRAXE S UVEDENÍM ZAMĚSTNAVATELE, TELEFON, E – MAIL ADRESU)

PŘÍPADNÉ DOTAZY BUDOU ZODPOVĚZENY POUZE 19.4. 2017 10.00 – 11.30H. OSOBNĚ NEBO PO TELEFONU 481322772

V PŘÍPADĚ, ŽE POSTOUPÍTE Z  PRVNÍHO VÝBĚROVÉHO KOLA, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT DO 22.4.2017.

OSTATNÍM UCHAZEČŮM DĚKUJEME, ALE NEBUDEME VÁS DÁLE KONTAKTOVAT

PŘIJÍMACÍ POHOVOR BUDE PROBÍHAT 24.4.2017V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH. 

Vytvořeno 12.4.2017 14:45:06 | přečteno 893x | jana.dontova
load