dětská jóga

kurz pro 3 - 6 leté děti

DĚTSKÁ JÓGA – KROUŽEK  - 8 lekcí

Vážení rodiče,

nabízím ochutnávku krátkodobého kroužku dětské jógy. Kroužek by probíhal v pondělí 15.30 – 16.30 v mateřské škole během března a dubna. Pokud by se vytvořila cvičební skupina z předškoláků, pokračovali bychom i v příštím školním roce od září v prostorách tělocvičny u nádraží nebo Daliměřice.

Hodina cvičení je složená z těchto činností:

- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, vnímání, kam je pohyb zacílen, (jaké já mám možnosti, co už dokážu, kam jsem se posunul)

- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení, tzv. asány)

- pohybové hry

Na cvičení děti nic nepotřebují, vše jim bude včetně karimatek zapůjčeno.

Cena kurzu = 480,- Kč (lekce 60,- Kč).

První lekce je zkušební, pokud děti nebudou chtít pokračovat, zaplatíte pouze tuto lekci.

Cvičení vede Mgr. Jana Dontová

Absolvent instruktorského kurzu při asociaci dětské jógy.

Termíny lekcí: 15.30 – 16.30

Pondělí 

06.3.

13.6.

20.3.

27.3

03.4.

10.4.

18.4.

24.4.

Vytvořeno 1.3.2017 10:38:05 | přečteno 1139x | jana.dontova
load