Za jeden provaz

Projekt řeší nastavení kolegiální podpory formou mentoringu na základě vzájemného sdílení zkušeností a společné práce mezi kolegy a kolegyněmi v mateřských školách Libereckého kraje. Podporuje společnou konverzaci a sdílení společných cílů mezi vedením a zaměstnanci. Pod vedením odborných konzultantů a externích mentorů předávají aktivní pracovníci - mentoři své zkušenosti a know-how méně zkušeným mentees v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti a v individualizaci vyučování.

Aktivity projektu:

 1. Podpora mentoringu
  • setkávání externích mentorů s řediteli, s interními mentory, e- mentoring
 2. Podpora individualizace vzdělávání
  • setkávání odborného konzultanta s interními mentory, setkávání ředitelů s interními mentory a mentees nad formativním hodnocením
  • trvalá podpora interních mentorů formou e-mentoringu
  • seznamování se se zásadami formativního hodnocení
  • praktické využívání interaktivních pomůcek při vyučování
 3. Podpora čtenářské pregramotnosti
  • setkávání odborného konzultanta s interními mentory, setkávání ředitelů s interními mentory a mentees nad formativním hodnocením
  • průpravné hry a cvičení v literární výchově
  • rozvoj grafomotoriky
  • metody dramatické výchovy
 4. Podpora matematické pregramotnosti
  • setkávání odborného konzultanta s interními mentory, setkávání ředitelů s interními mentory a mentees nad formativním hodnocením
  • orientace v rovině, v prostoru - poznávání tvarů, symetrické obrázky
  • pravidelnosti a závislosti
 5. Řízení projektu
Vytvořeno 22.1.2019 14:18:14 | přečteno 248x | dana.musilkova
 
 
load