Výsledky přijímacího řízení

mš vysinka

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2022 – 2023

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, se sídlem Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov, zastoupená ředitelkou mateřské školy Bc. Danou Musílkovou, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 2, 3, 5, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Pořadí Výsledek řízení Registrační číslo
1 přijat/a 30
2 přijat/a 8
3 přijat/a 9
4 přijat/a 14
5 přijat/a 24
6 přijat/a 7
7 přijat/a 26
8 přijat/a 12
9 přijat/a 21
10 přijat/a 17
11 přijat/a 15
12 přijat/a 18
13 přijat/a 16
14 přijat/a 1
15 přijat/a 2

Zákonní zástupci si přijdou Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí vyzvednout osobně dne 2. 6. 2022 od 10:00 do 15:00 hod..

Datum zveřejnění: 17. 5. 202 2 Bc. Dana Musílková, ředitelka školy

Vytvořeno 17.5.2022 16:55:34 | přečteno 2703x | dana.musilkova
load