Základní informace

mš sluníčko

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

Kontakty

Jídelna:
Mateřská škola:
 • hlavní adresa: Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov
 • telefon: 481 322 602
 • odloučené pracoviště: Kosmonautů 1640, 511 01 Turnov
 • telefon:481 322 611
 • e-mail:slunicko.turnov@centrum.cz
 • www stránky: www.slunickoturnov.cz
 • statutární zástupce: Mgr. Dagmar Rakoušová, ředitelka
 • IČO 711 738 54
 • č. účtu GEMB: 165 405 997 /0600

škola získala značku Rodiče vítáni - značku škol otevřených rodičům

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek: 6:15 - 16:15 hod.
V mateřské škole je pět  běžných tříd MŠ (Kosmonautů 1640) a tři speciální třídy (Kosmonautů 1641). Celková kapacita mateřské školy je 140 míst.
Dalšími součástmi školy pro děti a žáky s těžším stupněm postižení jsou Základní škola speciální a Přípravný stupeň základní školy speciální (Kosmonautů 1641) s kapacitou 18 míst.

Budova a vybavení školy

Budova je dvoupodlažní s kompletním vybavením a zázemím, s velkou dobře vybavenou a oplocenou zahradou. Budovy jsou bezbariérové.

Vzdělávací program

Vzdělávací program v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do třídních programů přizpůsobených věku a schopnostem dětí, v němž je zastoupeno spontánní i záměrné učení.
Prioritou školy je všestranný rozvoj dětské osobnosti cestou přirozené výchovy. Základním principem je individuální přístup k dítěti, k jeho potřebám i seberealizaci. Vycházíme vstříc dětem nadaným i méně nadaným v závislosti na individuálních schopnostech dětí. Usilujeme o nácvik sociálního chování, rozvoj tvořivých schopností a dovedností - tedy o citovost, pružnost, schopnost asociace, spontánnost, představivost. Volným stanovením denního režimu zabezpečujeme, aby se hra stala základním motivem pobytu dětí v MŠ.
Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Každá pracuje dle svého třídního programu, který je zpracován na základě potřeb jednotlivých skupin dětí. Ve třech třídách pracujeme dle programu Začít spolu, který vede děti k maximální samostatnosti a zodpovědnosti za své chování. Podrobnější informace na www.slunickoturnov.cz

Nadstandardní aktivity
 • logopedická náprava řeči ve spolupráci s rodiči
 • výtvarka
 • canisterapie
 • muzikoterapie
 • stimulační programy pro předškolní děti pro bezproblémový nástup do ZŠ
 • rehabilitace pro děti s vadným držení těla (ve spolupráci s Dětským centrem)
 • plavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • vlastní infrasauna

Další informace

 • Miniškolka Sluníčko - setkávání dětí a jejich rodičů, kteří mají zájem o zápis do MŠ Sluníčko - 1x za 14 dní v odpoledních hodinách (16-18)
 • zápis do MŠ spojený s prohlídkou budovy
 • pořádáme dny otevřených dveří – hravá dopoledne pro děti a rodiče
 • vycházíme vstříc integrovaným dětem – nadstandartní péče o děti s postižením
 • úzce spolupracujeme s rodiči – besídky, přednášky, odpolední výtvarné dílny pro rodiče 
 • pořádáme dětský den, zábavné akce pro děti a rozloučení se „školáky“ 
 • organizujeme Školu v přírodě - týdenní ozdravný pobyt v jarních měsících
 • navštěvujeme kulturní akce – divadlo, výstavy, besedy 
 • spolupracujeme s turnovskými základními školami - spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry
 • poznáváme náš krásný kraj – celoroční výlety po Českém ráji
ikona souboruDOD 2021 MŠ Sluníčko, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 8.9.2015 8:32:34 - aktualizováno 2.3.2021 10:49:29 | přečteno 3631x | dagmar.rakousova
 
 
load