Základní informace

mš sluníčko

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

Kontakty

Jídelna:
Mateřská škola:
 • hlavní adresa: Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov
 • telefon: 481 322 602
 • odloučené pracoviště: Kosmonautů 1640, 511 01 Turnov
 • telefon:481 322 611
 • e-mail:slunicko.turnov@centrum.cz
 • www stránky: www.slunickoturnov.cz
 • statutární zástupce: Mgr. Dagmar Rakoušová, ředitelka
 • IČO 711 738 54
 • č. účtu GEMB: 165 405 997 /0600

škola získala značku Rodiče vítáni - značku škol otevřených rodičům

Provozní doba, třídy a děti

MŠ je v provozu pondělí - pátek: 6:15 - 16:15 hod.
V mateřské škole je pět  běžných tříd MŠ (Kosmonautů 1640) a čtyři speciální třídy (Kosmonautů 1641). Celková kapacita mateřské školy je 140 míst.
Dalšími součástmi školy pro děti a žáky s těžším stupněm postižení jsou Základní škola speciální a Přípravný stupeň základní školy speciální (Kosmonautů 1641) s kapacitou 18 míst.

Budova a vybavení školy

Budova je dvoupodlažní s kompletním vybavením a zázemím, s velkou dobře vybavenou a oplocenou zahradou. Budovy jsou bezbariérové.

Vzdělávací program

Vzdělávací program v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do třídních programů přizpůsobených věku a schopnostem dětí, v němž je zastoupeno spontánní i záměrné učení.
Prioritou školy je všestranný rozvoj dětské osobnosti cestou přirozené výchovy. Základním principem je individuální přístup k dítěti, k jeho potřebám i seberealizaci. Vycházíme vstříc dětem nadaným i méně nadaným v závislosti na individuálních schopnostech dětí. Usilujeme o nácvik sociálního chování, rozvoj tvořivých schopností a dovedností - tedy o citovost, pružnost, schopnost asociace, spontánnost, představivost. Volným stanovením denního režimu zabezpečujeme, aby se hra stala základním motivem pobytu dětí v MŠ.
Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Každá pracuje dle svého třídního programu, který je zpracován na základě potřeb jednotlivých skupin dětí. V pěti třídách pracujeme dle programu Začít spolu, který vede děti k maximální samostatnosti a zodpovědnosti za své chování. Podrobnější informace na www.slunickoturnov.cz

Nadstandardní aktivity
 • logopedická náprava řeči ve spolupráci s rodiči
 • Děti na startu - nadstandartní tělesné aktivity
 • zooterapie
 • muzikoterapie
 • stimulační programy pro předškolní děti pro bezproblémový nástup do ZŠ (Metoda dobrého startu, Maxík)
 • rehabilitace pro děti s vadným držení těla (ve spolupráci s Dětským centrem)
 • plavecký výcvik
 • vlastní infrasauna

Další informace

 • Miniškolka Sluníčko - společné setkávání dětí a jejich rodičů, kteří mají zájem o zápis do MŠ Sluníčko - 1x za 14 dní v odpoledních hodinách (16-18)
 • zápis do MŠ spojený s prohlídkou budovy
 • pořádáme dny otevřených dveří – hravá dopoledne pro děti a rodiče
 • vycházíme vstříc integrovaným dětem – nadstandartní péče o děti s postižením
 • úzce spolupracujeme s rodiči – besídky, přednášky, odpolední výtvarné dílny pro rodiče 
 • pořádáme dětský den, sportovní dny, zábavné akce pro děti a rozloučení se „školáky“, poznávací stezky motivované různými svátky (Vánoční, Velikonoční stezka...)
 • organizujeme Školu v přírodě - týdenní ozdravný pobyt v jarních měsících
 • navštěvujeme kulturní akce – divadlo, výstavy, besedy 
 • spolupracujeme s turnovskými základními školami - spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry
 • poznáváme náš krásný kraj – celoroční výlety po Českém ráji
ikona souboruDOD 2021 MŠ Sluníčko, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 8.9.2015 8:32:34 - aktualizováno 16.1.2023 7:57:18 | přečteno 4570x | dagmar.rakousova
load