Aktuality

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Sluníčko Mateřská škola Sluníčko Miniškolka Akce v květnu Návrat do školky Rodiče vítáni Distanční výuka Distanční výuka Otevření MŠ Sluníčka v době nouzového stavu Rozhodnutí o příjetí 2020 Znovuotevření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov Rozhodnutí o uzavření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID -19 Akce v březnu 2020 Akce v únoru 2020 Akce v lednu 2020 Akce v listopadu Slavnostní otevření nových prostor Žloutenka v Turnově Akce v říjnu Prázdniny za námi, školní rok před námi Jídelní lístek 2.9-6.9.2019 Rozhodnutí o přijetí Mini školka Sluníčko 28.5.2019 Mini školka Sluníčko Akce v květnu 2019 Akce v dubnu 2019 Akce v březnu 2019 Omezení provozu o jarních prázdninách Novinky Únor 2019 Uzavření Mateřské a Základní školy Akce v prosinci 2018 Akce v listopadu 2018 100 let aneb oslavy vzniku samostatného Československého státu Mini školka Sluníčko Jídelní lístek MŠ a ZŠ Sluníčko od 22. - 26.10.2018 Jídelní lístek MŠ a ZŠ Sluníčko od 15. - 19. 10.2018 Akce v říjnu 2018 Akce v září 2018 Rozhodnutí o přijetí 2018 Akce v červnu 2018 Akce v květnu 2018 UZAVŘENÍ MŠ a ZŠ Sluníko Novinky v dubnu 2018 UZAVŘENÍ MŠ Akce v březnu 2018 Akce v únoru 2018 Akce v lednu 2018 Akce v prosinci 2017 Akce v listopadu 2017 Akce v říjnu 2017 Setkání pro rodiče předškoláků s Hejného matematikou v praxi Loučení se školáky v MŠ Sluníčko Akce v červnu 2017 Rozhodnutí o příjetí 2017/2018 Kouzelnická školka v přírodě Akce v květnu 2017 Noc s Andersenem Akce v dubnu 2017 Akce v březnu 2017 Setkání s budoucími učitelkami prvních tříd že 3.ZŠ Akce v únoru 2017 Lyžařský kurz 9.-13.1.2017 Akce v Lednu 2017 Vystoupení na Vánočních trzích v Turnově Akce v Prosinci 2016 Vánoční focení Akce v Listopadu 2016 Upozornění pro rodiče Změna akcí v říjnu 2016 Akce v ŘÍJNU 2016 Akce na Září 2016 Hravé maturity Akce na Červen 2016 Akce 3.třídy MŠ Akce 4.třídy MŠ Akce 4.třídy MŠ Akce 2.třídy MŠ Cesta za pokladem 1.třída MŠ půjde do Dolánek 4.třída MŠ navštíví depo ČSD Hasiči Indiánská školka v přírodě Indiánský den Vody Indiánský den Rostlin Indiánský den Zvířat Indiánská školka byla zahájena :-) Akce na Květen 2016 Školka v přírodě Orientační běh Noc s Andersenem Akce na Duben 2016 Den otevřených dveří Vynášení Moreny Provoz v MŠ Den otevřených dveří Velikonoční výtvarná dílna Turnovská puzzliáda Dřevěná stavba roku Novinky na Březen 2016 Akce na únor 2016 Akce na leden 2016 Vánoční svátky Vánoční besídky Fotografie z Adventní spirály ke stažení Rozsvícení Adventní spirály Vánoční výstava Akce na prosinec 2015 Výtvarná Vánoční dílna Akce na listopad 2015 Akce na říjen 2015 Plavání 2015/2016

Znovuotevření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

mš sluníčko


ikona souboruČestné prohlášení


POKYNY PRO RODIČE související s postupným otevíráním od 18. 5. 2020 do 31. 8. 2020

(dle pokynů MŠMT, MPSV, MZ, KÚLK a zřizovatele města Turnov)Mateřská škola bude znovu otevřená od pondělí 18. 5. 2020

Základní škola je z rozhodnutí MŠMT do 30. 6. 2020 uzavřená

Denní stacionář zahájí provoz 25. 5. 2020

KDE A KDO MUSÍ NOSIT ROUŠKU

 • Roušku musí mít všichni, kromě dětí do dvou let věku a osob, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto příkazu při cestě do zařízení
 • Rodiče a osoby, kteří zde nepracují, všude v prostorách školy

KDE A KDO NEMUSÍ NOSIT ROUŠKU

 • Děti do sedmi let, zaměstnanci školy a osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto příkazu v prostorách školy (v budově a na školní zahradě), ale doporučujeme ji mít v prostorách na chodbách a v šatnách školy, pokud zde bude i jiný člověk, který není zaměstnancem školy

KAM JE A KAM NENÍ POVOLENÝ VSTUP RODIČŮM

 • Rodiče nesmí vstupovat do tříd a prostor určených dětem (třída, WC jen ve výjimečném případě – např. při dopomoci dítěte při hygieně a to vždy pouze s rouškou), pokud rodiče potřebují cokoliv vyřídit s pedagogem, poprosí o kontakt na chodbě

ZMĚNY V ORGANIZACI PRO RODIČE

 • Před vstupem je každý, kdo vchází povinen použít připravenou dezinfekci na ruce
 • Před prvním vstupem dítěte do zařízení odevzdají dokument Čestné prohlášení rodiče (možnost stáhnout z webových stránek, vytisknout, vyplnit; případně obdrží při prvním příchodu u vchodu)
 • Rodiče jsou povinni upozornit školu na jakoukoliv změnu ve zdravotním stavu dítěte
 • Provoz běžných tříd školy (od 18.5.) je do konce srpna upraven: od 6:45 do 15:45 z důvodu nespojování tříd
 • Provoz speciálních tříd (od 18.5.) a denního stacionáře (od 25. 5. 2020) - záleží na vaší dohodě s pedagogy

KDO A CO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NESMÍ

 • Jakékoliv osoby (děti i doprovod) s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti, čichu….)
 • Z výše uvedeného vyplývá, že do školy nemohou být přijaty děti s příznaky onemocnění (bolest v krku, kašel, rýma, průjem, nevolnost, vyrážka …)
 • Děti si sebou nesmí brát žádné hračky, které nelze dezinfikovat z hygienických důvodů

ZMĚNY V ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

 • Při příchodu do zařízení bude prováděn ranní filtr (měření tělesné teploty a kontrola zdravotního stavu dítěte)
 • Každé dítě je povinné po příchodu do třídy si důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem
 • Větší část aktivit pokud to počasí jen trochu dovolí, bude probíhat na školní zahradě (pouze po dobu silného deště budou děti v budově)

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO ZAŘÍZENÍ

 • Skutečnosti, že většina výuky bude probíhat na školní zahradě je třeba přizpůsobit oblečení dětí (vhodné oblečení podle momentálního počasí i předpovědi počasí na daný den - oblečení pro případ tepla i ochlazení + náhradní oblečení, pokud by se děti ušpinily, namočily….., vhodnou pokrývku hlavy podle počasí (klobouk nebo kšiltovka, čepice nebo šátek při chladném počasí) - oblečení dítěti vložte například do batůžku, tašky…- děti si budou nechávat tyto věci v šatně
 • 1-2 roušky v igelitovém sáčku pro případ, že některé dítě nebo zaměstnanec v mateřské škole onemocní, poté je škola povinná informovat hygienickou stanici a ostatní děti i zaměstnanci jsou v takovémto případě povinni nosit roušku do doby než je znám zdravotní stav indisponovaného (proto žádáme, aby rodiče nedávaly do mateřské školy dítě s jakýmikoliv příznaky onemocnění)

Turnov dne 7.5.2020

Dagmar Rakoušová


Vytvořeno 7.5.2020 9:03:38 | přečteno 424x | petra.svobodova2
 
 
load