Rozhodnutí o příjetí 2017/2018

mš sluníčko

Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 – výsledek řízení. 


Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přijímacím řízení do Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace takto:

uchazeč/ka do běžných tříd MŠ Kosmonautů 1640

1. 14/17 přijat/a

2. 50/17 přijat/a

3.  36/17 přijat/a

4.  54/17 přijat/a

5.   1/17 přijat/a

6. 45/17 přijat/a

7. 22/17 přijat/a

8. 23/17 přijat/a

9. 17/17 přijat/a

10. 33/17 přijat/a

11. 24/17 přijat/a

12. 32/17 přijat/a

13.   6/17 přijat/a

14.   4/17 přijat/a

15. 55/17 přijat/a

uchazeč/ka do speciálních tříd MŠS Kosmonautů 1641

1. 2/17 přijat/a součet bodů   8

2. 8/17 přijat/a součet bodů   8

3. 13/17 přijat/a součet bodů   7

4. 34/17 přijat/a součet bodů   5

5. 28/17 přijat/a součet bodů   3

Mgr. Dagmar Rakoušová

ředitelka školy

v Turnově 26.5.2017

Schůzka pro nově přijaté děti a jejich zákonné zástupce se koná 20.6.2017 od 16:00 hodin.

Vytvořeno 29.5.2017 10:38:31 | přečteno 348x | dagmar.rakousova
load