Rozhodnutí o přijetí do MŠ Sluníčko 2023

mš sluníčko

Srdečně zveme všechny přijaté děti a jejich zákonné zástupce na informativní schůzku, která se koná 20.6.2023 od 16:00 hodin ve třídě Zelenka.

Prosíme nepřijaté, aby přišli do mateřské školy převzít Rozhodnutí o nepřijetí.

Velmi děkuji za pochopení

Dagmar Rakoušová, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 – výsledek řízení.

Počet přijímaných dětí do speciálních a běžných tříd mateřské školy, kterou zřizuje Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  k 2. 5. 2023 byl celkem 24.

V rámci přijímacího řízení bylo přijato celkem 64 Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy, které splňovaly všechny náležitosti potřebné pro podání žádosti o přijetí. Z tohoto počtu přijatých žádostí bylo 12 do speciálních tříd. Protože tyto děti nemohou být přijaty do žádné jiné mateřské školy, kterou zřizuje město Turnov, bylo do běžných tříd přijímáno pouze 12 dětí.

Zákonní zástupci měli možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 3. 5. 2023 od 12:00 do 16:00 hodin.

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přijímacím řízení do Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace takto:

  uchazeči: do běžných tříd MŠ Kosmonautů 1640 do speciálních tříd MŠS Kosmonautů 1641

 1.    PMŠ/80/23/38 přijat/a                                            1. PMŠ/80/23/8 přijat/a kritéria 12
 2.    PMŠ/80/23/34 přijat/a                                            2. PMŠ/80/23/51 přijat/a             12
 3.    PMŠ/80/23/39  přijat/a                                           3. PMŠ/80/23/40 přijat/a             11
 4.    PMŠ/80/23/31 přijat/a                                            4. PMŠ/80/23/19 přijat/a             10
 5.    PMŠ/80/23/64  přijat/a                                           5. PMŠ/80/23/1 přijat/a                 8
 6.    PMŠ/80/23/48  přijat/a                                           6. PMŠ/80/23/5 přijat/a                 8 
 7.    PMŠ/80/23/25  přijat/a                                           7. PMŠ/80/23/7 přijat/a                 7 
 8.    PMŠ/80/23/36 přijat/a                                            8. PMŠ/80/23/12 přijat/a               7
 9.    PMŠ/80/23/30 přijat/a                                            9. PMŠ/80/23/15 přijat/a               7
 10.    PMŠ/80/23/46  přijat/a                                         10. PMŠ/80/23/47 přijat/a               7
 11.    PMŠ/80/23/23  přijat/a                                         11. PMŠ/80/23/53 přijat/a               7
 12.    PMŠ/80/23/26 přijat/a                                          12. PMŠ/80/23/61 přijat/a               7

Schůzka pro nově přijaté děti a jejich zákonné zástupce se koná 20. 6. 2023 od 16:00 hodin.

v Turnově 5. 5. 2023 Mgr. Dagmar Rakoušová, ředitelka

Vytvořeno 5.5.2023 15:51:08 | přečteno 1831x | dagmar.rakousova
load