Aktuality

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Sluníčko Mateřská škola Sluníčko Miniškolka Akce v květnu Návrat do školky Rodiče vítáni Distanční výuka Distanční výuka Otevření MŠ Sluníčka v době nouzového stavu Rozhodnutí o příjetí 2020 Znovuotevření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov Rozhodnutí o uzavření MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID -19 Akce v březnu 2020 Akce v únoru 2020 Akce v lednu 2020 Akce v listopadu Slavnostní otevření nových prostor Žloutenka v Turnově Akce v říjnu Prázdniny za námi, školní rok před námi Jídelní lístek 2.9-6.9.2019 Rozhodnutí o přijetí Mini školka Sluníčko 28.5.2019 Mini školka Sluníčko Akce v květnu 2019 Akce v dubnu 2019 Akce v březnu 2019 Omezení provozu o jarních prázdninách Novinky Únor 2019 Uzavření Mateřské a Základní školy Akce v prosinci 2018 Akce v listopadu 2018 100 let aneb oslavy vzniku samostatného Československého státu Mini školka Sluníčko Jídelní lístek MŠ a ZŠ Sluníčko od 22. - 26.10.2018 Jídelní lístek MŠ a ZŠ Sluníčko od 15. - 19. 10.2018 Akce v říjnu 2018 Akce v září 2018 Rozhodnutí o přijetí 2018 Akce v červnu 2018 Akce v květnu 2018 UZAVŘENÍ MŠ a ZŠ Sluníko Novinky v dubnu 2018 UZAVŘENÍ MŠ Akce v březnu 2018 Akce v únoru 2018 Akce v lednu 2018 Akce v prosinci 2017 Akce v listopadu 2017 Akce v říjnu 2017 Setkání pro rodiče předškoláků s Hejného matematikou v praxi Loučení se školáky v MŠ Sluníčko Akce v červnu 2017 Rozhodnutí o příjetí 2017/2018 Kouzelnická školka v přírodě Akce v květnu 2017 Noc s Andersenem Akce v dubnu 2017 Akce v březnu 2017 Setkání s budoucími učitelkami prvních tříd že 3.ZŠ Akce v únoru 2017 Lyžařský kurz 9.-13.1.2017 Akce v Lednu 2017 Vystoupení na Vánočních trzích v Turnově Akce v Prosinci 2016 Vánoční focení Akce v Listopadu 2016 Upozornění pro rodiče Změna akcí v říjnu 2016 Akce v ŘÍJNU 2016 Akce na Září 2016 Hravé maturity Akce na Červen 2016 Akce 3.třídy MŠ Akce 4.třídy MŠ Akce 4.třídy MŠ Akce 2.třídy MŠ Cesta za pokladem 1.třída MŠ půjde do Dolánek 4.třída MŠ navštíví depo ČSD Hasiči Indiánská školka v přírodě Indiánský den Vody Indiánský den Rostlin Indiánský den Zvířat Indiánská školka byla zahájena :-) Akce na Květen 2016 Školka v přírodě Orientační běh Noc s Andersenem Akce na Duben 2016 Den otevřených dveří Vynášení Moreny Provoz v MŠ Den otevřených dveří Velikonoční výtvarná dílna Turnovská puzzliáda Dřevěná stavba roku Novinky na Březen 2016 Akce na únor 2016 Akce na leden 2016 Vánoční svátky Vánoční besídky Fotografie z Adventní spirály ke stažení Rozsvícení Adventní spirály Vánoční výstava Akce na prosinec 2015 Výtvarná Vánoční dílna Akce na listopad 2015 Akce na říjen 2015 Plavání 2015/2016

Aktuality

mš sluníčko

Zápis pro děti, které mají vízum za účelem strpění

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2022/2023

ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ НА 2022/2023 рік

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání).

Зарахування на дошкільну освіту буде здійснюватися відповідно до діючих правових норм (закон про школи, адміністративний кодекс і положення про дошкільну освіту).

 

Zápisy se konají v období stanoveném zákonem Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.), tedy od 1.6.do 15.7.2022. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy v rámci tohoto období.

Зарахування відбувається в термін, встановлений законом Лекс Україна Освіта (No 67/2022 Coll.), тобто, з 1. 6. по 15. 7. 2022 р. Конкретну дату зарахування на дошкільне навчання встановлює директор школи в рамках зазначеного періоду.

 

V MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov se bude konat zápis osobním podáním dne 2. 06. 2022 od 10:00 do 15:00 hod.

У ДС  Дитячий садок і початкова школа Слюничко Турнов запис буде проводитися 

особистою подачею заяви в  2. 06. 2022 з 10:00 до 15:00

 

Přihlášku ke vzdělávání V MŠ naleznete na adrese: www.slunickoturnov.cz  

Заявку для прийому на навчання в ДС знайдете на сайті: www.slunickoturnov.cz

Preferujeme osobní podání písemné žádosti.

Ми віддаємо перевагу особистому поданні письмового запиту.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Якщо законний представник подає заяву іншими технічними засобами (наприклад, електронною поштою без визнаного електронного підпису, факсом і т.д.), то необхідно підтвердити її протягом 5 днів, в іншому випадку заяву не буде прийнято.

 

Přílohy žádosti / Додатки до заяви  

udělení víza za účelem strpění /видача візи з метою толерантності

 

Doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci - dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Підтвердження належної вакцинації дитини або документ про те, що дитина має імунітет до захворювання, або не може пройти вакцинацію через протипоказання -  про це свідчить підтвердження практичного педіатра.

Цей обов'язок не поширюється на дитину, яка вже отримує обов'язкову дошкільну освіту.

Обов'язок брати участь в обов'язковій дошкільній освіті поширюється на дітей, які досягли віку 5 років до 31. 8. 2021 р.

 

 

Kritéria pro přijetí / Критерії прийому:

pouze dítě cizinec s dočasnou ochranou dle zákona Lex Ukrajina s pobytem ve spádové oblasti starší 3 let k 31.8.2022 sestupně od nejstarších / тільки дитина іноземця з тимчасовим захистом відповідно до закону Lex Ukraine з місцем проживання в водозбірній зоні старше 3 років станом на 31.8.2022 року, що походить від найстарішого


Rozhodnutí o přijetí do MŠ Sluníčko

mš sluníčko

Srdečně zveme všechny přijaté děti a jejich zákonné zástupce na informativní schůzku, která se koná 14.6.2022 od 16:00 hodin ve třídě Žlutěnka.

18.5.2021 8:50:22 - aktualizováno 17.5.2022 14:06:25 | přečteno 1345x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Mateřská škola Sluníčko

PF 2022

Informace o provozu

16.12.2021 9:37:03 - aktualizováno 16.12.2021 9:40:47 | přečteno 207x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Miniškolka

Miniškolka

Od 9.11.2021 začíná provoz Miniškolky Sluníčko, zveme rodiče dětí, které mají zájem od září 2022 nastoupit do mateřské školy.

28.10.2021 21:08:30 | přečteno 525x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Akce v květnu

mš sluníčko

V květnu se těšíme na následující akce:

6.5.2021 10:40:28 | přečteno 289x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Návrat do školky

mš sluníčko

od pondělí 3. května 2021 se těšíme na všechny děti ve všech třídách naší mateřské školy bez testování a roušek. Děkujeme za vaši trpělivost.

29.4.2021 16:57:46 | přečteno 182x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Naše škola získala značku Rodiče vítáni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

14.4.2021 11:20:22 | přečteno 177x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Distanční výuka

mš sluníčko

Povinná distanční výuka

4.3.2021 10:49:49 | přečteno 141x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Distanční výuka

mš sluníčko

Vážení rodiče,

z důvodu plošného uzavření mateřských škol je pro děti v posledním roce před nástupem do základní školy POVINNOST účastnit se distančního vzdělávání.

Žádám všechny rodiče dětí narozených v období 1. 9. 2013 - 31. 8. 2015 o spolupráci.

Pedagogové jednotlivých tříd vás osloví a upřesní vám podrobnosti.

Povinné vzdělávání je i pro děti rodičů zaměstnaných v provozech nutných pro chod státu, které jsou nyní v našem zařízení v rámci Rozhodnutí hejtmana. 

Děti z jiných MŠ jsou povinny se účastnit distančního vzdělávání na své kmenové školce.

Prosím sledujte komunikační cesty jednotlivých předškolních zařízení, předejdete tak nesrovnalostem.

děkuji za pochopení Dáša Rakoušová

4.3.2021 11:01:14 | přečteno 311x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Otevření MŠ Sluníčka v době nouzového stavu

mš sluníčko

Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje jsme byli pověřeni vykonáváním

péče o děti od 2 do 10 let věku

zákonných zástupců, kteří zajišťují nezbytný chod státu:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • zaměstnanci obecní policie
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci v sociálních službách
 • sociální pracovníci
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • zaměstnanci zařízení školního stravování
 • zaměstnanci České pošty, s. p.
 • úředníci obce s rozšířenou působností
 • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, kteří jsou nezbytní pro zajištění distanční výuky
 • případně další zaměstnanci, kteří zajišťují chod státu

Péče je zajišťována pondělí – pátek od 6 do 20 hodin

na adrese Kosmonautů 1640, 511 01 Turnov, včetně stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), v případě využití doby od 15 do 20 hodin je potřeba přinést svačinu svoji.

Od 6 do 16 hodin je škola otevřená. Z bezpečnostních důvodů jsou vnitřní dveře uzavřeny, je potřeba zvonit na zvonky tříd nebo ředitelny. V době po 16 hodině prosím volejte na telefonní číslo: 724166784, kdy do 10 min. dorazí službu konající pracovník.

V případě zájmu nám prosím dejte vědět dopředu (jméno dítěte, kontakt na zákonného zástupce a zaměstnavatel zákonného zástupce) na email: slunicko.turnov@centrum.cz, případně SMS na telefonní číslo: 724166784

Děkuji za pochopení Dagmar Rakoušová, ředitelka školy


1.3.2021 12:31:57 | přečteno 521x | dagmar.rakousova | Celý článek
 

Rozhodnutí o příjetí 2020

mš sluníčko
19.5.2020 13:48:03 | přečteno 534x | petra.svobodova2 | Celý článek
 
1 [...] 12 další >
Vytvořeno 30.10.2015 8:34:35 - aktualizováno 28.5.2022 17:39:22 | přečteno 6295x | dagmar.rakousova
 
 
load