Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018

mš mašov

Zápis bude probíhat ve středu 10.května od 10,00 hodin do 17,00 hodin.

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č. 651/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád.

Termín pro vyzvednutí žádostí o přijetí do mateřské školy:

Od 11.dubna při dnu otevřených dveří (od 15,00 hodin do 17,00 hodin) do 5.května 2017.

Termín pro podání žádosti  ZÁPIS do mateřské školy:

Ve středu 10.května od 10,00 hodin do 17,00 hodin předá zákonný zástupce vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně lékařského potvrzení.

Kritéria pro přijetí jsou uvedena v samostatné kapitole webu.

Rozhodnutí:

a) rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v mateřské škole, na úřední desce a na webu mateřské školy, a to po  dobu 15 dnů.

b) rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte dodručeno doporučeným dopisem do 10.6.2017.

Evidenční list pro dítě si rodiče přijatých dětí vyzvednou 30.května 2017 od 10,00 hodin do 16,00 hodin.

Vytvořeno 4.4.2017 11:13:23 | přečteno 463x | zdenka.cihakova
load