Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023


Mateřská škola Turnov- Mašov,příspěvková organizace
U Školy 85, 511 01 Turnov
Rozhodnutí  k předškolnímu vzdělávání 
na školní rok 2022/2023
Ředitelka  mateřské školy rozhodla 
v souladu s § 34, § 165 odst.2  a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přijímacím
řízení do  Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace takto:
Seznam uchazečů
Registrační Výsledek řízení
číslo
1 15 přijat/a
2 9 přijat/a
3 14 přijat/a
4 20 přijat/a
5 21 přijat/a
6 19 přijat/a
7 13 přijat/a
8 17 přijat/a
9 6 přijat/a
10 16 přijat/a
11 11 přijat/a
Ředitelka mateřské školy Datum zveřejnění
Nejedlová Věra 17.5.2022Vytvořeno 17.5.2022 6:29:58 | přečteno 369x | vera.nejedlova
load