Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Turnov- Mašov,příspěvková organizace
U Školy 85, 511 01 Turnov
Rozhodnutí  k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2019/2020
Ředitelka  mateřské školy rozhodla
v souladu s § 34, § 165 odst.2  a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přijímacím
řízení do  Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace takto:
Seznam uchazečů Výsledek řízení
uchazeč
1 1 2019 přijat/a
2 2 2019 přijat/a
3 8 2019 přijat/a
4 10 2019 přijat/a
5 11 2019 přijat/a
6 12 2019 přijat/a
7 13 2019 přijat/a
8 15 2019 přijat/a
9 16 2019 přijat/a
10 18 2019 přijat/a
11 19 2019 přijat/a
12 20 2019 přijat/a
13 22 2019 přijat/a
14 23 2019 přijat/a
Ředitelka mateřské školy Datum zveřejnění
Nejedlová Věra 28.5.2019Vytvořeno 28.5.2019 7:09:34 | přečteno 400x | vera.nejedlova
load