Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2020/2021

mš mašov

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č.500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

TERMÍN PRO VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ:

2. dubna při dnu otevřených dveří (od 15,00 hodin do 17,00 hodin)

 

ZÁPIS TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

v úterý 5. května od 10,00 hodin do 16,00 hodin

předá zákonný zástupce vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně lékařského potvrzení, předloží občanský průkaz, originál rodného listu dítěte

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • předškolní věk (poslední rok před nástupem do ZŠ) ze školského obvodu 2, který tvoří následující ulice a části města: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu,Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká( od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice, Podháj), U Lomu, U Školy

 • trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 čtyři roky

 • trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8.2020 tři roky

 • trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší do 31. 12.2020 tři roky a z hlediska tohoto kriteria budou přijaty děti od věkově nejstarších

  ROZHODNUTÍ:

 1. rozhodnutí o přijetí

  se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě., tj. na nástěnce v mateřské škole, na úřední desce před mateřskou školou, na webových stránkách mateřské školy a to po dobu 15 dnů.

 2. rozhodnutí o nepřijetí

  k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 5. 6. 2020.

  Nahlédnutí do spisu bude možné dne 28. května od 10. hodin do 16. hodin.

  Rodiče přijatých dětí si vyzvednou dne 28. května od 10. hodin do 16. hodin důležité dokumenty:

  Evidenční list, Předávání dítěte, Dotazník, Přihláška ke stravování

   

  Nejedlová Věra

  Ředitelka mateřské školyVytvořeno 4.3.2020 11:11:56 | přečteno 146x | vera.nejedlova
load