Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2018/2019

mš mašov

Zápis do mateřské školy bude 9.května 2018 od 10.hodin do 16.hodin.

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pobíhá na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění.

TERMÍN PRO VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTÍ:

Od 11.dubna při dnu otevřených dveří (od 15.hodin do 17.hodin) do 2.května 2018.

ZÁPIS

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

Ve středu 9.května od 10.hodin do 17.hodin předá zákonný zástupce vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, včetně lékařského potvrzení.

ROZHODNUTÍ:

a) rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v mateřské škole,

na úřední desce před mateřskou školou, a to po dobu 15.dnů.

b) rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 9.6. 2018.

Nahlédnutí do spisu přijímacího řízení bude možné 30.května od 10. hodin do 16.hodin.

Zákonní zástupci (rodiče) přijatých dětí si vyzvednou 30. května od 10.hodin do 16.hodin Evidenční list pro dítě.
Vytvořeno 10.4.2018 11:37:12 | přečteno 371x | zdenka.cihakova
load