Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2016/2017

mš mašov

Přijímací řízení na školní rok 2016/2017

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá  na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) a zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Termín pro vyzvednutí žádosti o přijetí.

Žádost o přijetí lze vyzvednou od 20.dubna, při dnu otevřených dveří od 15,00 hodin do 17,00 hodin, do 17.května 2016.

Termín pro podání žádosti o přijetí (ZÁPIS).

Ve středu 18.května od 10,00 hodin do 17,00 hodin předá zákonný zástupce vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně lékařského potvrzení.

Kritéria pro přijetí

  • předškolní věk (poslední rok před nástupem do základní školy)
  • sourozenci (dítě, které dovrší k 1.9.2016 tři roky)
  • trvalé bydliště Turnov
  • dítě které dovrší do 31.12.2016 tři roky a z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších
  • bydliště v obcích, které nemají mateřskou školu (Kacanovy, Modřišice)

Rozhodnutí

  • rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na veřejné desce před mateřskou školou a na nástěnce v mateřské škole a to po dobu 15 dnů

  • rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 20.6.2016


EVIDENČNÍ LIST pro dítě si rodiče PŘIJATÝCH DĚTÍ vyzvednou dne 7.června 2016 do 10,00 hodin do 16,00 hodin.Vytvořeno 11.4.2016 17:02:20 | přečteno 717x | zdenka.cihakova
load