Při otevření MŠ 17.8. 2020 upozorňujeme na nutnost dodržování zvýšených hygienických opatření

mš mašov

kterými jsou zejména:

 • - předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota)
 • - dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu
 • - doložení čestného prohlášení rodičů, že v rodině nikdo vědomě nepřišel do styku s osobou infikovanou Covid 19, nikdo z rodiny a členů společné domácnosti není v karanténě
 • - příchod dětí nejdéle do 8 hodin
 • - čas odchodů dětí 12,00 – 12,30 hodin, 15,00 – 16,00 hodin dle ranních údajů
 • - minimalizovat velké shromažďování osob v prostorách mateřské školy
 • - prosíme, v rámci bezpečnosti všech neprodlužovat zbytečně čas v šatně mateřské školy
 • - omezení vstupu rodičů do jednotlivých tříd mateřské školy
 • - po zazvonění vyčkat příchodu pověřené učitelky, v případě potřeby, dle dohody s pověřenou učitelkou využití pomoci dalších zaměstnanců mateřské školy
 • - po převlečení dítěte a převzetí paní učitelkou si v mezipatře školky musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 • - zákaz nošení vlastních hraček z domova!
 • - 2 roušky dejte dětem do šatny, každou v igelitovém sáčku
 • TATO OPATŘENÍ SE MOHOU DLE VÝVOJE SITUACE A NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MĚNIT

 

Děkujeme                                                      Nejedlová Věra

 ředitelka mateřské školy

 ikona souboruČestné prohlášení web.docVytvořeno 13.8.2020 13:46:30 | přečteno 202x | vera.nejedlova
load