Novinky MŠ Mašov

Vánoční zpívání 24.11.2022 Posvícení SDH Kadeřavec s výstavou obrázků MŠ Mašov Divadlo Koloběžka Vánoční fotografování Písnička je náš kamarád Divadlo Kašpárek Přednáška Policie Semily Plavecký výcvik Divadlo Koloběžka Schůzka rodičů Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí Dovolená 11. 7. - 19. 8. 2022 Dopolední výlet čtvrtek 30.6.2022 Koupaliště Maškova zahrada Sportovní odpoledne Výlet Mnichovo Hradiště 3. 6. 2022 Sobota 4.6.2022 - Hasičská soutěž Pátek 3.6. 2022 výlet - Zámek Mnichovo Hradiště Akce červen Zvláštní zápis dětí do mateřské školy Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 Trojboj MŠ - středa 18.5.2022 Akce květen Atletický stadion Turnov Digitalizace 2022 Přijímací řízení 2022/2023 Jarní fotografování Knihovna Turnov Akce duben PROHLÍDKA MUZEA A VÝSTAVA OBRÁZKŮ V KAMENÁŘSKÉM DOMĚ Ukázková hodina ZŠ Žižkova - zrušeno Akce březen Pomáháme Ukrajině Vyšetření očí Dopravní výchova Omalovánky Zdravé štístko Divadlo Koloběžka Lyžařský výcvik-zrušeno Třídní schůzky Vánoční přání Vánoční prázdniny Mikulášská nadílka 3.12.2021 Divadlo Koloběžka 3.12.2021 Tvoříme Turnov - hlasování Tvoříme Turnov Vánoční zpívání 25. 11. 2021 Hudební pořad 18. 11. 2021 Změna termínu divadla na 1.11.2021 Divadlo Koloběžka 2.11.2021 Uzavření mateřské školy 28. 10. - 29. 10. 2021 Vánoční fotografování 25. 10. 2021 Divadlo Koloběžka MŠ uzavřena Divadlo Kašpárek Depo Turnov Hygienická opatření na začátek školního roku 2021/2022 Schůzka rodičů Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí Výtvarná soutěž - Valdštejn dětskýma očima Mateřská škola uzavřena 5.7. - 15.8. 2021 Depo Turnov Výtvarná soutěž Akce červen Divadlo Koloběžka Rozhodnutí o přijetí Návrat dětí do mateřské školy Focení předškoláků Zápis do mateřské školy Uzavření komunikace U Školy V Mašově Mateřská škola se otevírá 12. 4. 2021 pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí Den otevřených dveří Velikonoční inspirace pro děti Uzavření MŠ Školné březen 2021 Velikonoční výzva 2021 Housenky Časopis pro děti Rozkvétající plovoucí květiny Rozcvička Pro rodiče Ošetřovné Uzavření MŠ 1.3.-21.3.2021 Provoz mateřské školy Aktuální informace pro rodiče Aktuální informace pro rodiče Oznámení Třídní schůzky - zrušeno Vánoční přání Vánoční nadílka Divadlo Koloběžka Uzavření mateřské školy - Vánoce Mikulášská nadílka Divadlo Kašpárek Divadlo Koloběžka Výskyt onemocnění Uzavření mateřské školy Změna ternínu - vánoční fotografování Divadlo Kašpárek Plavecký výcvik Divadlo Koloběžka 7.9. 2020 v 8h Nový školní rok 2020/2021 Schůzka rodičů 3.9.2020 v 15,30h Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí Při otevření MŠ 17.8. 2020 upozorňujeme na nutnost dodržování zvýšených hygienických opatření Fotografie Výlet - Valdštejn Fotografování v MŠ Dovolená Honba za pokladem Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 Upozornění ! Logopedie Otevření mateřské školy Školné Duben 2020 Pro rodiče Akce Květen - zrušeno Fotograf. v MŠ náhradní termín 28. 4. 2020 - zrušeno Zápis do mateřské školy Školné březen 2020 Logopedie Den otevřených dveří - zrušeno Nové telefonní číslo - 602 153 818 Informace k zápisům do 1. tříd základních škol Uzavření mateřské školy Informace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 Důležité upozornění Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID -19 Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2020/2021 Akce Březen Divadlo Koloběžka - příchod do 7,45 hodin Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 Den otevřených dveří 2. dubna 2020 Akce Únor Akce Leden Poděkování - Nadace Preciosa Poděkování Uzavření mateřské školy Akce Prosinec Vánoční zpívání Akce Listopad Pozor - hlášená porucha vody Zrušeno - Divadlo Kašpárek Žloutenka v Turnově Akce Říjen Plavání Akce září 2019 Schůzka rodičů 5. 9. 2019 Září Dovolená mateřská škola Mašov Koupaliště Maškova zahrada Polodenní výlet Sedmihorky Akce červen Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 Besídka - změna Výskyt neštovic Akce květen Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2019/2020 Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 Den otevřených dveří 9. dubna Akce duben Akce březen Akce únor Akce leden Vánoční přání Uzavření MŠ Akce prosinec Akce listopad Bezpečnost se psy Přednáška pro rodiče Prohlídka - MUZEUM TURNOV Divadlo Koloběžka Procházka na Hlavatici Hezký školní rok 2018/2019 Divadlo Koloběžka Třídní schůzka 6. 9. 2018 Změna výše stravného od 1.9.2018 Dovolená od 23.7.2018 do 24.8.2018 Školné na školní rok 2018/2019 Akce do konce června Výsledky příjímacího řízení na školní rok 2018/2019 Akce na květen Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2018/2019 Akce v dubnu 2018 Uzavření mateřské školy 27.března Karneval 28.ledna Schůzka rodičů 16.ledna Exkurze do základní školy v Žižkově ulici Uzavření MŠ o vánocích Divadla v prosinci a vánoční nadílka Mikuláš v mateřské škole Rozvícení stromku 2.prosince v Mašově na návsi. Vánoční dílna 28.listopadu Divadlo Koloběžka Přednáška pro rodiče 1.11.2017 od 16,00 hodin. Polodenní výlet v pondělí 18.září. Výtvarná dílna v sobotu 30.září na hradě Valdštejně Divadla v září Schůzka rodičů 7.září Polodenní výlet 27.června na zříceninu Kozlov Výsledky příjímacího řízení na školní rok 2017/2018 Akce do konce června Hledání pokladu Lehkoatletický trojboj Besídka pro rodiče Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 Den otevřených dveří 11.dubna Akce v dubnu Divadla v březnu 2017 Lyžařský kurz Karneval 29.ledna Vánoční dílna Zpívání u vánočního stromku 26.listopadu Uzavření MŠ 18.listopadu Vyšetření dětí s vadou řeči Divadla v listopadu Orientační běh Sobota 17.září výtvarná dílna na hradu Valdštejn Divadla v září Schůzka rodičů ve čtvrtek 8.září Dovolená od 11.7. do 22.8.2016 Platby za červenec a srpen Úspěch na lehkoatletickém trojboji Výsledky příjímacího řízení Akce do konce června Lehkoatletický trojboj Přijímací řízení do mateřské školy na školní rok 2016/2017 Den otevřených dveří 20.dubna Výlet do ekocentra v Oldřichově v Hájích Divadla v dubnu Divadlo Koloběžka Akce únor Lyžařský výcvik Hudební pohádka Schůzka rodičů 14.ledna Návštěva základní školy v Mašově Vánoční nadílka Divadla v prosinci Vánoční dílna Uzavření MŠ Mikuláš u Hasičů na Kadeřavci Výlet do ZOO Liberec Akce pro velké děti

Mateřská škola se otevírá 12. 4. 2021 pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí

mš mašov

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 se otevírá mateřská škola pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí.

Děti budou rozděleny do tříd v maximálním počtu 15 dětí na skupinu. Tato skupina bude po celou dobu opatření neměnná.

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola

dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Prosím o přihlášení nebo odhlášení dětí do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin na tel. 728 732 768.

Děti budou při příchodu v pondělí a ve čtvrtek testovány antigenními testy. Test provede rodič za asistence pedagoga. Počítejte s časovou prodlevou, protože na výsledek testu se musí přibližně 15 minut čekat.

Testování bude probíhat na chodbě, všichni musí mít nasazené respirátory, děti chirurgickou roušku. Po odběru počkáte v šatně nebo školní zahradě na výsledek testu.

Dejte dětem vhodné oblečení na pobyt venku, vhodnou obuv do terénu, holínky, pláštěnku a 2 roušky do igelitového sáčku, batoh a malou prázdnou lahev na pití.


Nejedlová Věra


Vytvořeno 8.4.2021 12:22:41 | přečteno 223x | vera.nejedlova
 
 
load