Mateřská škola se otevírá 12. 4. 2021 pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí

mš mašov

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 se otevírá mateřská škola pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí.

Děti budou rozděleny do tříd v maximálním počtu 15 dětí na skupinu. Tato skupina bude po celou dobu opatření neměnná.

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola

dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Prosím o přihlášení nebo odhlášení dětí do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin na tel. 728 732 768.

Děti budou při příchodu v pondělí a ve čtvrtek testovány antigenními testy. Test provede rodič za asistence pedagoga. Počítejte s časovou prodlevou, protože na výsledek testu se musí přibližně 15 minut čekat.

Testování bude probíhat na chodbě, všichni musí mít nasazené respirátory, děti chirurgickou roušku. Po odběru počkáte v šatně nebo školní zahradě na výsledek testu.

Dejte dětem vhodné oblečení na pobyt venku, vhodnou obuv do terénu, holínky, pláštěnku a 2 roušky do igelitového sáčku, batoh a malou prázdnou lahev na pití.


Nejedlová Věra


Vytvořeno 8.4.2021 12:22:41 | přečteno 257x | vera.nejedlova
load