Honba za pokladem

mš mašov


 V pondělí 1. 6. 2020 

Příchod dětí do 7,30 hodin 

Děti budou mít batoh, pláštěnku, pití a vhodnou obuv.

Návrat na oběd, v případě trvalého deště půjdeme jiný den.

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických pravidel pro provoz mateřské školy.

Hygienická opatření mateřská škola Turnov - Mašov

 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění)

 •  dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu

 • doložení čestného prohlášení rodičů, že v rodině nikdo vědomě nepřišel do styku s osobou infikovanou Covid 19, nikdo z rodiny a členů společné domácnosti není v karanténě

 • předávání dětí v zádveří mateřské školy

 • po zazvonění vyčkat příchodu pověřené učitelky, v případě potřeby, dle dohody s pověřenou učitelkou využití pomoci dalších zaměstnanců mateřské školy

 • příchod dětí nejdéle do 8 hodin, hned po příchodů důkladné mytí rukou

 • čas odchodů dětí 12,00 – 12,30 hodin, 15,00 – 16,00 hodin, dle ranních údajů

 • omezení vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy, omezení volného pohybu rodičů po školní zahradě

 • striktní dodržování nošení roušek rodiči

 • 2 roušky pro děti, každá v igelitovém sáčku

 • zákaz nošení vlastních hraček z domova!

 • dle počasí, bude probíhat dopolední a odpolední program převážně na školní zahradě, vycházky do lesa

 Vytvořeno 27.5.2020 11:30:41 | přečteno 231x | vera.nejedlova
load